Manja slova Veća slova RSSPitajte Ministarstvo

Vodici

29.03.2006.

Vodič za pristup informacijama u posjedu Ministarstva

Na osnovu člana 5 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Službeni list RCG, br. 68/05) Ministarstvo unutrašnjih poslova, objavljuje


V O D I Č

za pristup informacijama u posjedu Ministarstva unutrašnjih poslova