Manja slova Veća slova RSSPitajte Ministarstvo

Vijesti

13.08.2020.

Uz podršku Vlade SAD-a i Međunarodnog fonda za razminiranje, bezbjedno uništeno 60,4 tone neeksplodiranih ubojnih sredstava

Uz podršku Vlade SAD-a i Međunarodnog fonda za razminiranje, bezbjedno uništeno 60,4 tone neeksplodiranih ubojnih sredstava Tokom 2018. i 2019. godine, Direktorat za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova je prikupio 60,4 tone neeksplodiranih ubojnih sredstava različitog profila.U skladu sa standardima o uništavanju ovih sredstava, u okviru projekta koji se realizuje u saradnji sa Vladom Sjedinjenih Američkih Država i Međunarodnim fondom za razminiranje(ITF)iz Republike Slovenije, demilitarizovana su kompletno prikupljena sredstva...

12.08.2020.

Od 15. avgusta biće aktivan besplatan Call centar za informacije o biračkom spisku

Od 15. avgusta biće aktivan besplatan Call centar za informacije o biračkom spisku

Stvoreni su svi uslovi za početak rada Call centra, koji će biti aktivan, počev od subote, 15. avgusta 2020. godine, zaključno sa 30. avgustom 2020. godine. Na ovaj način, građanima će biti omogućeno da se informišu da li su upisani u birački spisak i na kojem biračkom mjestu glasaju, poručeno je sa današnje sjednice Ekspertskog tima za kontrolu tačnosti i ažurnosti biračkog spiska, kojim rukovodi ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić. Broj 19820 je besplatan i dostupan za sve korisnike mobilne i fiksne telefonije u Crnoj Gori...

07.08.2020.

Ponovljeni javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Timu za formalnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG” 41/2018), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje ponovljeni javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Timu za formalnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima.

06.08.2020.

Generalni direktor Mirsad Mulić za RTCG: Požarna sezona stabilna, sistem zaštite i spašavanja reagovao profesionalno i odgovorno

Generalni direktor Mirsad Mulić za RTCG: Požarna sezona stabilna, sistem zaštite i spašavanja reagovao profesionalno i odgovorno

„Požarna sezona u Crnoj Gori od 1. juna do 29. jula je bila stabilna i mirna, ukoliko se uporedi sa 2017. godinom, kada je tokom jula i avgusta zabilježeno 3.125 požara na otvorenom. Od 29. jula do 04. avgusta, situacija se mijenja. Ona je bila pod kontrolom, ali na momente veoma složena i dramatična. U tom periodu, na području iznad centralnog i južnog dijela, registrovan je 341 požar“, saopštio je generalni direktor Direktorata za vanredne situacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Mirsad Mulić gostujući u Jutarnjem programu Radio Televizije Crne Gore.

05.08.2020.

Javni poziv za predlaganje tri kandidata/tkinje za članove/ice Grupe eksperata za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA)

Komitet ministara Savjeta Evrope je 24. oktobra 2013. godine usvojio Rezoluciju CM/Res(2013)28 o pravilima za izbor članova Grupe eksperata za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA). U skladu sa ovom rezolucijom države potpisnice Konvencije Savjeta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima su pozvane da podnesu kandidature za GRETA-u, za ne više od tri kandidata/tkinje koji ispunjavaju zahtjeve navedene u pravilima ove Rezolucije. Shodno navedenom, Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva zainteresovane predstvanike/ce akademske zajednice, civilnog društva i profesionalce koji se bave pitanjima iz oblasti koje se odnose na borbu protiv trgovine ljudima da učestvuju u procesu izbora tri kandidata/kinje za članove/ce Grupe ekperata za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA).

05.08.2020.

Javni konkurs “STOP TRGOVINI LJUDIMA!“ za finansiranje projekata /programa NVO u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u 2020. godini

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini („Službeni list CG“, broj 57/19) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite I promovisanja ljudskih i manjinskih prava u 2020. godini Ministarstva unutrašnjih poslova objavljuje javni konkurs

04.08.2020.

Tim za kontrolu tačnosti biračkog spiska: Oko 50.000 birača sa dokumentima kojima je istekao rok važenja, produžićemo radno vrijeme područnih jedinica i filijala za građanska stanja

Tim za kontrolu tačnosti biračkog spiska: Oko 50.000 birača sa dokumentima kojima je istekao rok važenja, produžićemo radno vrijeme područnih jedinica i filijala za građanska stanja

U ovom trenutku, oko 50.000 birača posjeduje lična dokumenta kojima je istekao rok važenja. Stoga, još jednom pozivamo sve građane kojima je istekao rok važenja ličnih identifikacionih dokumenata da, u što kraćem roku, predaju zahtjev za njihovu zamjenu. Ministarstvo unutrašnjih poslova će preduzeti sve potrebne aktivnosti, kako bi građani, sa što manje čekanja, mogli izvršiti ovu obavezu. Radno vrijeme će biti produženo, tako da će područne jedinice i filijale raditi sa građanima od 08:00h do 16:00h, a u Područnoj jedinici Podgorica od 8:00h do 18:00h.

03.08.2020.

Ministar Nuhodžić otvorio Centar za prihvat na Božaju: Crna Gora, na odgovoran i human način, poštuje ljudska prava stranaca koji traže međunarodnu zaštitu

Ministar Nuhodžić otvorio Centar za prihvat na Božaju: Crna Gora, na odgovoran i human način, poštuje ljudska prava stranaca koji traže međunarodnu zaštitu

U situaciji kada sve kompleksniji migracioni izazovi ne poznaju granice i sa kojima se nijedna država sama ne može izboriti, ne treba da zaboravimo da je u središtu migracija ljudski život. Kao zemlja kandidat koja je otvorila sva pregovaračka poglavlja, Crna Gora iskazuje snažnu posvećenost prema potrebama ugroženih lica koja su prisiljena da napuste svoje matične države.

01.08.2020.

Generalna direktorica Milanka Baković za RTCG: Pozivamo građane da zamijene ličnu kartu kojoj je istekao rok važenja

Generalna direktorica Milanka Baković za RTCG: Pozivamo građane da zamijene ličnu kartu kojoj je istekao rok važenja

Ministarstvo unutrašnjih poziva građane koji imaju ličnu kartu kojoj je istekao rok važenja da, do zaključenja biračkog spiska, podnesu zahtjev za zamjenu, kako bi mogli ostvariti biračko pravo na izborima koji će biti održani 30. avgusta.

31.07.2020.

Ministar Nuhodžić uručio ključeve stanova u Nikšiću: Dobro opremljen, obučen i stambeno obezbijeđen pripadnik bezbjednosne službe čuva ugled svakog građanina, društva i države

Ministar Nuhodžić uručio ključeve stanova u Nikšiću: Dobro opremljen, obučen i stambeno obezbijeđen pripadnik bezbjednosne službe čuva ugled svakog građanina, društva i države

Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić uručio je danas u Nikšiću pripadnicima službi bezbjednosti ključeve stanova i poručio da dobro opremljen, obučen i stambeno obezbijeđen pripadnik bezbjednosne službe čuva ugled ne samo svoje porodice već svakog građanina, društva i države...