Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Fomirano Koordinaciono tijelo za praćenje implementacije Strategije za borbu protiv trgovine ljudima 2019-2024. g.

Datum objave: 25.03.2021 14:22 | Autor: MUP

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo unutrašnjih poslova formiralo je Koordinaciono tijelo za praćenje implementacije Strategije za borbu protiv trgovine ljudima 2019-2024. godine u novom sazivu. U njegovom sastavu su predstavnici pravosudnih organa, državnih organa i organa uprave, Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, kao i organizacija civilnog društva.

Zadaci Koordinacionog tijela su:
- praćenje sprovođenja Strategije za borbu protiv trgovine ljudima i pojedinačnih akcionih planova za njenu implementaciju;
- monitoring, koordinacije rada i unapređenja aktivnosti nadležnih institucija u sprovođenju Strategije za borbu protiv trgovine ljudima;
- predlaganje mjera za usklađivanje zakonodavnog i administrativnog okvira u cilju unapređenja rezultata koji se postižu na ovom planu;
- unapređenje saradnje sa privatnim sektorom u oblasti borbe protiv trgovine ljudima;
- utvrđivanje rokova i dinamike realizacije konkretnih ciljeva, mjera i aktivnosti
- sačinjavanje pojedinačnih akcionih planova za realizaciju Strategije;
- izvještavanje Vlade Crne Gore najmanje jednom godišnje.

Na prvom sastanku, rukovodilac koordinacionog tijela Nikola Terzić istakao je važnost multidisciplinarnog pristupa i sveobuhvatnog odgovora na problem trgovine ljudima. Usvojen je Poslovnik o radu, a utvrđena je i dinamika održavanja redovnih sastanaka. Usljed složene epidemiološke situacije najavljena je i mogućnost elektronskih sjednica.

Terzić je posebno naglasio važnost nastavka saradnje sa dugogodišnjim partnerima u implementaciji nacionalne politike borbe protiv trgovine ljudima, zahvaljujući kojima su rezultati u ovoj oblasti unaprijeđeni, poručujući da se nada da će kao posmatrači prisustvovati narednim sjednicama. To su Delegacija Evopske Unije, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Misija OEBS-a u Crnoj Gori, Međunarodna organizacija za migracije i UNICEF.

Članovi Koordinacionog tijela iznijeli su i informacije o preduzetim aktivnostima tokom prethodne godine u dijelu prevencije, zaštite žrtava, odgovora krivičnog pravosuđa, kao i partnerstva, koordinacije i međunarodne saradnje, ali i o ograničenjima koja su imali u realizaciji planiranih aktivnosti, najvećim dijelom usljed krize izazvane koronavirusom.

Zato je i sugerisano, da se prilikom kreiranja Akcionog plana za implementaciju Strategije za borbu protiv trgovine ljudima 2019-2024., za tekuću godinu, aktivnosti planiraju u skladu sa realnim mogućnostima i da se prilagode trenutnoj epidemiološkoj situaciji.