Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Ministri Nuhodžić i Vučinović svečano otvorili konferenciju - 13.oktobar Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa 2019, „Budi odgovoran – smanji rizik“

Ministri Nuhodžić i Vučinović  svečano otvorili konferenciju - 13.oktobar Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa 2019, „Budi odgovoran – smanji rizik“
Datum objave: 13.10.2019 14:14 | Autor: MUP, kabinet ministarke bez portfelja

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo unutrašnjih poslova je i ranije obilježavalo 13.oktobar Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa, ali ovo je prvi put da kampanju organizovano sprovodi u saradnji sa Kabinetom ministarke bez portfelja i Ministarstvom prosvjete, saopštio je danas ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić u uvodnom obraćanju na Konferenciji - 13.oktobar Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa 2019, “ Budi odgovoran – smanji rizik”.

MUP“To dodatno dokazuje da Vlada Crne Gore i resorna ministarstva sada sa mnogo više senzibiliteta i odgovornosti tretiraju ovo jako važno pitanje”, poručio je ministar Nuhodžić.

Ministar je naglasio da je cilj kampanje koja se realizuje podizanje nivoa svijesti kod građana u odnosu na rizik od raznih prirodnih i tehničko - tehnoloških nesreća, jačanje spremnosti za odgovor na katastrofe i ublažavanje posljedica od elementarnih i drugih nepogoda, te da je evidentno da su prirodne i druge nepogode sve češće i svojim obimom i trajanjem sve opasnije, što dodatno opominje da se mora raditi na izgradnji i jačanju nacionalnog, regionalnog i globalnog odgovora na katastrofe.

“Jedan od ciljeva ove konferencije je upravo to: da ukaže na opasnosti koje su prisutne kao rizik od elementarnih i drugih nepogoda, da pokažemo šta smo do sada uradili po ovom pitanju i da definišemo dalje ciljeve i zadatke. Zato ovu konferenciju doživljavam kao priliku da zajednički jačamo našu saradnju i napore u ovoj oblasti”, saopštio je ministar.

Kazao je da Ministarstvo unutrašnjih poslova razumije potrebu izgradnje i jačanja kapaciteta za smanjenje rizika od katastrofa i posvećeno radi na realizaciji brojnih obaveza koje proizilaze iz nacionalnih prioriteta i međunarodnih dokumenata, a Crna Gora je jedna od rijetkih država koja je usvojila Strategiju za smanjenje rizika od katastrofa, u skladu sa smjernicama Sendai okvira.

Biro za odnose s javnošću Vlade CGTakođe, Strategijom su definisani pravci razvoja, strateška rješenja i smjernice za smanjenje rizika od katastrofa, kao i prioriteti sa institucionalnom osnovom za sprovođenje i finansiranje. Strategiju prati i Dinamički plan aktivnosti za period od 2018-2023. godine, koji je jasno definisao obaveze subjekata u sistemu na polju preventivnih mjera, operativnih aktivnosti i jačanja institucionalnih kapaciteta. “Kao članica Ujedinjenih nacija, Crna Gora je imala i obavezu uspostavljanja Nacionalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa. Ovu obavezu smo realizovali i do sada održali šest konferencija na temu požara, poplava, zemljotresa i izrade strateških dokumenata”, kazao je ministar Nuhodžić.

Obaveza izrade Nacionalne baze podataka o štetama od prirodnih nepogoda koje su se dogodile u periodu od 2005. do 2018. godine na području Crne Gore je takođe ispunjena, a posebna pažnja se posvećuje izradi planske dokumentacije u oblasti zaštite i spašavanja kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou, kazao je ministar. Istakao je činjenicu da, se kroz obrazovni program za osnovno i srednje obrazovanje, implementira posebna međupredmetna oblast – obrazovanje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i na taj način, u kontinuitetu podiže nivo svijesti i znanja o važnosti smanjenja rizika od katastrofa.

“Sa partnerima sa relevantnih međunarodnih adresa realizovali smo i realizujemo značajan broj programa i projekata koji se odnose na edukaciju stanovništva, opremanje sistema, izradu planske dokumentacije, obuke službenika, a naš zakonodavni okvir iz ove oblasti značajno je usaglašen sa pravnom tekovinom EU”, istakao je ministar.

Prema njegovim riječima, predstoji još puno posla u ovoj oblasti, a prioritet za naredni period je izrada Nacionalne procjene rizika za sve vrste hazarda, strategija za smanjenje rizika od katastrofa i procjena rizika na lokalnom nivou, jačanje postojećih i izgradnja novih kapaciteta za odgovor na prirodne i tehničko – tehnološke nepogode.

Biro za odnose s javnošću Vlade CG“Takođe, svjesni smo i da su neophodna nova ulaganja, kako bismo kvalitetnije upravljali rizicima od katastrofa i unaprijedili spremnost zajednice za djelovanje u slučaju katastrofa”, naglasio je Nuhodžić.

“Prirodne i ljudskim djelovanjem izazvane katastrofe predstavljaju opasnost za ljudsku bezbjednost, za materijalna i kulturna dobra i životnu sredinu.Za efikasan odgovor je neophodno da svi u sistemu damo doprinos svojim aktivnim odnosom prema ovom pitanju.U tom pogledu, pozdravljam održavanje ove konferencije, jer je ovo prilika da šire i potpunije sagledamo naša dosadašnja iskustva, razmijenimo znanje i dobre prakse, u cilju što kvalitetnijeg korišćenja naših ukupnih potencijala” zaključio je Nuhodžić u uvodnom obraćanju.

Država Crna Gora je, danas, bezbjednija i spremnija da se suoči sa rizicima od katastrofa, izjavila je ministarka u Vladi Crne Gore Marija Vučinović , otvarajući Konferenciju - 13.oktobar Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa 2019, “ Budi odgovoran – smanji rizik”.

“Angažovanjem svih relevantnih subjekata, jasno definisanom Nacionalnom strategijom, kao i prepoznavanjem važnosti preventivnog djelovanja na svim nivoima vlasti, uspjeli smo da u relativno kratkom periodu, uspostavimo sistem, koji omogućava da Crna Gora u svakom trenutku može odgovoriti svim izazovima i prijetnjama, koje potencijalne katastrofe mogu da proizvedu, navela je ministarka Vučinović i dodala da je, zahvaljujući viziji i odgovornom pristupu Vlade Crne Gore, uspostavljen sistem, koji je kroz stručne i edukativne aktivnosti o smanjenju rizika od katastrofa, promjenio svijest o važnosti prevencije svakog pojedinca.

“Efikasnost takvog sistema je dokazana na način da, i pored ne malog broja izazova sa kojima smo bili suočeni proteklih godina,nijesmo imali za posljedicu niti jednu ljudsku žrtvu. Upravo,  današnja Konferencija treba da pokaže da Crna Gora, u kontinuitetu radi na podizanju svijest o prevenciji, ali i dalje ima za zadatak da sistem zaštite dodatno izgrađuje i nadograđuje, i u ljudskom i u tehnološkom smislu, kako bi potencijalni rizik od katastrofa bio sveden na prihvatljivu razinu. S obzirom na to da prirodne i sve druge katastrofe ne poznaju granice, tako i sve aktivnosti koje sprovodimo u cilju smanjenja rizika od katastrofa, treba da uključe i širu regionalnu suradnju, kako bismo, kao susjedi, jedni drugima olakšali i umanjili posljedice potencijalnih katastrofa", naglasila je ministarka.

Posebno je istakla da je učlanjenje Crne Gore u NATO savez dodatno ojačalo sistem zaštite i obezbjedilo pouzdanog i sigurnog partnera pred svim budućim izazovima.

“Vjerujem da će ova Konferencija predstavljati dodatan kvalitet u metodološkom sagledavanju problematike o kojoj danas diskutujemo, kao i ponuditi odgovore, i nova, učinkovitija rješenja”, poručila je Vučinović u uvodnom obraćanju.

U obraćanju, putem video poruke, šef Regionalne Kancelarije UN DRR za Evropu, Panda Abdilash je čestitao Crnoj Gori na uspješnoj implementaciji nacionalne baze podataka o gubicima prouzrokovanim katastrofama, računajući na sve aktere koji rade na obezbjeđivanju održive upotrebe sistema za sve vrste katastrofa od najmanjih do najvećih.

“Znamo da se u Crnoj Gori ulažu napori da se poveća prevencija i prilagođavanje posebno kada su u pitanju klimatske promjene i povezani događaji koji se odnose na ekstremne vremenske prilike i poplave. Postoji kritična potreba da se pristupi rješavanju problema tehnoloških opasnosti, izbjegavanju katastrofa izazvanih od strane čovjeka i prevenciji kao glavnom odgovoru u cilju smanjivanja efekata katastrofa”, kazao je Abdilash.

Kako je naveo, ohrabrujuće je čuti da postoje regionalne inicijative za prekograničnu saradnju i razmjenu znanja o rizicima kao što vidimo iz pozitivnog primjera UCPM-a. Crna Gora je napravila značajne korake od usvajanja Sendai okvira 2015. godine posebno kada su u pitanju upravljanje i dugoročno planiranje, saopštio je I dodao da usvajanje nacionalne strategije i izrada budžeta za plan smanjenja rizika ispunjavaju cilj Sendai okvira, te da u ovom pogledu postoji potreba za sprovođenjem nacionalne procjene rizika Crne Gore, koja se zasniva na metodologiji i fazi uspostavljanja koje je već postavio Direktorat za vanredne situacije.

Ono što je postignuto u ovom aspektu u posljednjih 18 mjeseci ključno je za jačanje znanja o rizicima, kretanjima, izloženosti i ranjivosti crnogorskog društva i ekonomije kada su u pitanju katastrofe, zaključio je Abdilash.
FOTO: https://flic.kr/s/aHsmHEsGzM