Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Poziv za prijavljivanje kandidata za polaganje ispita radi sticanja licence za izradu planova zaštite i spašavanja privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika

Datum objave: 01.10.2019 16:21 | Autor: MUP

Ispis Štampaj stranicu


Zakazuje se polaganje ispita radi sticanja licence za izradu planova zaštite i spašavanja privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika (preduzetnih planova zaštite i spašavanja) u novembru 2019. godine, u prostorijama Direktorata za vanredne situacije, Ministarstva unutrašnjih poslova, ulica Jovana Tomaševića bb Podgorica.

Zahtjev za polaganje ispita radi sticanja licence za izradu preduzetnih planova zaštite i spašavanje podnosi se Ministarstvu unutrašnjih poslova – Direktoratu za vanredne situacije (arhiva MUP-a), najkasnije do 11. oktobra 2019. godine.

Uz zahtjev, kandidat prilaže sljedeću dokumentaciju:
- dokaz da kandidat ima najmanje VII1 nivo okvira kvalifikacija, i
- dokaz da kandidat ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima zaštite i spašavanja.

Naknadu troškova polaganja ispita u iznosu od 300,00 EUR kandidati uplaćuju na uplatni račun Ministarstva unutrašnjih poslova broj 825-79-81 – Prihodi od usluga, eko koda 7149400028, s pozivom na broj 302003177, svrha uplate: Naknada troškova polaganja ispita radi sticanja licence za izradu preduzetnih planova zaštite i spašavanja.

Dokaz o uplati naknade troškova polaganja ispita kandidati dužni su da predaju sekretaru Komisije prije početka polaganja ispita.

Način polaganja ispita predviđen je Pravilnikom o programu i načinu polaganja ispita i obrascu licence za izradu planova zaštite i spašavanja privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika (“Sl. list CG”, broj 21/18).

Ispit se polaže pred Komisijom za polaganje ispita za izradu planova zaštite i spašavanja privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika, po Programu polaganja ispita za izradu preduzetnih planova i sastoji se iz pisanog i usmenog dijela.

Pisani dio ispita sastoji se iz izrade pisanog zadatka iz:

1) elaborata o procjeni rizika na osnovu kojih se izrađuju preduzetni planovi zaštite i spašavanja, i
2) preduzetnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika.

Usmeni dio ispita polaže se iz sljedećih predmeta:

1) Ustavni sistem,
2) Osnovi sistema državne uprave i lokalne samouprave,
3) Sistem zaštite i spašavanja,
4) Planiranje u oblasti zaštite i spašavanja.

Kandidatima koji ispunjavaju uslove za polaganje ispita radi sticanja licence za izradu preduzetnih planova zaštite i spašavanja donosi se se rješenje o ispunjavanju uslova za polaganje ispita radi sticanja licence za izradu preduzetnih planova zaštite i spašavanja.

O tačnom datumu i vremenu održavanja ispita, kandidati će biti neposredno obaviješteni najkasnije 15 dana prije dana polaganja ispita.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani kandidati mogu se obratiti sekretaru Komisije Kristini Palajsa-Backović putem telefona: 067/112-007 i na email: kristina.backovic@mup.gov.me

Zahtjev možete preuzeti na sljedećem linku: Zahtjev za polaganje ispita radi sticanja licence


PREDSJEDNIK KOMISIJE
mr Ljuban Tmušić