Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Saopštenje Operativnog štaba za zaštitu i spašavanje

Saopštenje Operativnog štaba za zaštitu i spašavanje
Datum objave: 29.03.2018 14:31 | Autor: MUP

Ispis Štampaj stranicuDanas je u prostorijama Direktorata za vanredne situacije MUP-a održana sjednica Operativnog štaba za zaštitu i spašavanje na kojoj je analizirano trenutno stanje na području ugroženom od poplava, odgovor sistema zaštite i spašavanja i precizirane dalje aktivnosti. Ocijenjeno je da je trenutna situacija stabilna, te da se stanje na terenu svakodnevno popravlja, čime je rizik od nastanka poplava sveden na minimum.

Naglašeno je da su svi subjekti sistema zaštite i spašavanja na lokalnom i državnom nivou pravovremeno preduzeli neophodne mjere zaštite i spašavanja kako u preventivnoj, tako i u operativnoj fazi. Istaknuto je da su svi subjekti sistema zaštite i spašavanja adekvatno postupali u skladu sa nadležnostima, a posebno je apostrofirana činjenica da su se građani odnosili vrlo odgovorno prema svim upozorenjima i preporukama koje su dobijali od nadležnih lokalnih i državnih organa. To je doprinijelo da štete po materijalna i druga dobra budu u značajnoj mjeri umanjene.

Na sastanku je naročito istaknuta dobra saradnja sa kolegama iz Republike Albanije, u smislu pravovremenog obavještavanja o stanju na njihovim hidroakumulacijama, kao i o količinama voda koje su ispuštane, što je omogućilo kvalitetno praćenje situacije na terenu i donošenje adekvatnih odluka od strane opštinskih timova i operativnog štaba za zaštitu i spašavanje.

Operativni štab za zaštitu i spašavanje će i u narednom periodu nastaviti da prati situaciju na terenu i shodno tome preduzima aktivnosti predviđene nacionalnim i opštinskim planovima zaštite i spašavanja od poplava. U tom pogledu, dogovoreno je da se sticanjem uslova na terenu, tj. kada dođe do povlačenja vode, započne sa sprovođenjem aktivnosti u okviru saniranja posljedica, a koje se najprije odnose na asanaciju terena, sprovođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u poplavljenim objektima, kao i utvrđivanje procjene šteta od strane nadležnih komisija.

Operativni štab zahvaljuje predstavnicima medijske zajednice na adekvatnom tretmanu ove problematike, kvalitetnom, objektivnom i pravovremenom izvještavanju, što je bilo u funkciji ukupnog odgovora kako građana, tako i ostalih subjekata sistema zaštite i spašavanja.Rukovodilac Operativnog štaba
za zaštitu i spašavanje

Mirsad Mulić