Мања слова Већа слова РСС
МУП

УП


Родна равноправности

Родна равноправност је начело социјалне филозофије које подразумијева једнакост мушкараца, жена и особа другачијих родних идентитета у друштвеном и политичком животу.

Равноправност жена и мушкараца и развој политике једнаких могућности гарантује се Уставом Црне Горе, у поглављу Људска права и слободе. Гаранције дате овим највишим правним актом разрађене су низом закона којима су уређени радни односи, запошљавање, пензијско и инвалидско осигурање, образовање, здравствена и социјална заштита, заштита на раду, породични односи, кривична дјела и многим другим. Механизми за постизање родне равноправности прописани су и Законом о родној равноправности.

Управа полиције је свјесна да је неопходно предузети посебне мјере како би се помогло и подржало пуно уживање људских права свих грађана, без обзира на сексуалну оријентацију и родни идентитет, па ће у наредном периоду, слиједећи усвојене планове и европске директиве, унаприједити стање у овом сегменту реализацијом низа мјера, међу којима и промовисањем жена у полицији.

Приручник о родној равноправности у Управи полиције

У циљу реализације мјера за постизање родне равноправности Министарство унутрашњих послова је у сарадњи са међународним партнерима израдило приручник о родној равноправности у Управи полиције. Приручник је намијењен свимполицијским службеницима, како мушкарцима тако и женама. Циљ приручника је да сви запослени увиде да је родна равноправност у Управи полиције, као и у сваком другом државном органу, неопходна и да ће се на овај начин допринијети подизању свијестиполицијских службеника о значају ове теме.

Приручник можете преузети ОВДЈЕ

Приручник на енглеском језику можете преузети ОВДЈЕ

План активности за стварање услова за повећање броја полицијских службеница у Управи полиције за период 2019 – 2020. године

План активности за стварање услова за повећање броја полицијских службеница у Управи полиције за период 2019 – 2020. године представља развојни документ за имплементацију политике родне равноправности у Управи полиције. Инструкције садрже разлоге за увођење позитивних мјера, циљеве који се њима постижу, начин спровођења мјера, рокове за реализацију и надзор над спровођењем мјера.

План можете преузети ОВДЈЕ


Анализа перцепције запослених у Управи полиције о родној равноправности

Управа полиције континуирано реализује активности од значаја за унапређење стања у области родне равноправности. Питање родне равноправности је питање људских права и једини начин изградње социјално праведног и демократског друштва.

У циљу сагледавања питања родне равноправности у полицији Црне Горе, Управа полиције је уз подршку Центра за интегритет у сектору одбране Краљевине Норвешке (ЦИДС) урадила Анализу перцепције запослених у Управи полиције о родној равноправности.

Анализу можете преузети ОВДЈЕ