Мања слова Већа слова РССПЛАН ИНТЕГРИТЕТА УПРАВЕ ПОЛИЦИЈЕ


План интегритета је интерни антикорупцијски документ у коме је садржан скуп мјера којима се спречавају и отклањају могућности за настанак и развој различитих облика коруптивног и другог непрофесионалног понашања у оквиру органа, а који настаје као резултат процјене подложности одређених радних мјеста и процеса рада за настанак и развој корупције и других облика непрофесионалног поступања запослених.

Ова самопроцјена изложености службеника различитим ризицима предузима се у циљу спровођења принципа нулте толеранције на корупцију и у циљу очувања и унапређења интегритета како запослених тако и Управе полиције. Обавеза доношења плана интегритета утврђена је Законом о спрјечавању корупције. Сврха плана интегритета је успостављање механизама који ће обезбиједити ефикасно и ефективно функционисање Управе полиције кроз:


    - јачање одговорности,
    - поједностављење процедура,
    - повећање транспарентности код доношења одлука,
    - контролисање дискреционих овлашћења,
    - поштовање етичких вриједности,
    - елиминисање неефикасне праксе и непримјењиве регулативе,
    - увођење ефикасног система надзора и контроле рада и понашања службеника.

 

План интегрИтета можете преузети ОВДЈЕ