Manja slova Veća slova RSSv.d. direktor

Zoran Brđanin
Službeni kontakti:

Telefon: 020 241 964

Fax: 020 241 963

e-mail: direktor@policija.me

Rođen 1976. godine u Dubrovniku, Republika Hrvatska.

 
Kao stipendista Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Crne Gore 2001. godine završio studije na Policijskoj akademiji u Beogradu sa opštim uspjehom 8,95 u toku studija i stekao visoko obrazovanje (VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja) i stručni naziv diplomirani oficir policije.

 
Nakon stručnog osposobljavanja i rada na određeno vrijeme u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore, od 2002, odnosno od 2003. godine nalazi se u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u Upravi policije, odnosno u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore.

U odnosu stručno usavršavanje u zemlji i inostranstvu nakon diplomiranja na Policijskoj akademiji u Beogradu, odnosno nakon zasnivanja radnog odnosa, prikazane su samo najznačajnije ustanove i programi:

1. Nacionalna akademija Federalnog istražnog biroa u Sjedinjenim Američkim Državama ( Federal Bureau of Investigation National Academy-FBINA, Quantico, Virginia, USA);

2. Evropski centar za bezbjednosne studije Džorž Maršal u Njemačkoj ( George C. Marshall European Center for Security Studies, Garmisch-Partenkirchen, Germany): Studijski program iz oblasti bezbjednosti i borbe protiv terorizma;

3. Evropski centar za bezbjednosne studije Džorž Maršal u Njemačkoj ( George C. Marshall European Center for Security Studies, Garmisch-Partenkirchen, Germany): Engleski jezik-oblast borbe protiv terorizma;

4. Međunarodna akademija za sprovođenje zakona u Sjedinjenim Američkim državama ( International Law Enforcement Academy-ILEA, Roswell-New Mexico, USA): Napredni kurs rukovođenja;

5. Međunarodna akademija za sprovođenje zakona u Sjedinjenim Američkim Državama i Vojni institut Novog Meksika ( International Law Enforcement Academy-ILEA and New Mexico Military Institute, Roswell-New Mexico, USA): Kurs liderske reakcije;

6. Institut za liderstvo i menadžment iz Velike Britanije, posredstvom Meritum akreditovanog centra za profesionalno obrazovanje menadžera Jugoistočne Evrope: uvodna diploma (Certificate in Management)

Pored navednog, stručno se usavršavao u okviru odgovarajućih programa i na odgovarajućim seminarima Misije OEBS-a u Crnoj Gori, Policijske akademije u Danilovgradu i Uprave za kadrove.

Član je nekoliko profesionalnih udruženja, a između ostalog i FBI National Academy Associates (FBINAA)- svjetsko strukovno udruženje za sprovođenje zakona, odnosno međunarodna organizacija-udruženje službenika za sprovođenje zakona koji su diplomirali na FBI Nacionalnoj akademiji sa ekspertizom u oblasti sprovođenja zakona, obuke, obrazovanja i informacija;

Tokom angažmana u oblasti bezbjednosti-unutrašnjih poslova, odnosno u oblasti poslova Uprave policije, između ostalog, obavljao je poslove pomoćnika komandira Stanice policije, zamjenika komandira Stanice policije, komandira Stanice policije, načelnika Odjeljenja bezbjednosti, a shodno posebnom nalogu ministra unutrašnjih poslova, i specijalnog savjetnika ministra unutrašnjih poslova 2016-e godine. S tim u vezi, počevši od 2003. godine raspoređivan je u zvanjima:

- višeg inspektora - pomoćnika komandira za prekršajnu preventivu u Stanici policije Centra bezbjednosti Herceg Novi-;

- višeg inspektora I klase-komandira Stanice policije Centra bezbjednosti Herceg Novi;

- samostalnog policijskog komesara u Ekspozituri policije Područne jedinice Herceg Novi;

- višeg policijskog komesara I klase-rukovodioca u Ispostavi Kotor;

- višeg policijskog inspektora I klase-načelnika u Odjeljenju bezbjednosti Kotor;

- višeg policijskog inspektora I klase u Odsjeku za granične provjere Sektora granične policije;

- glavnog policijskog inspektora za unutrašnje istrage i kontraobavještajnu zaštitu u Odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije;

- glavnog policijskog inspektora-načelnika Odjeljenja za analitiku i unapređenje rada policije

 
Pored navedenog, koautor je knjige-izdanja Uprave policije „Zakonik o krivičnom postupku-priručnik za policijske službenike“ sa odgovarajućim modelima obrazaca za primjenu Zakonika o krivičnoj postupcima koji su upotrebi, a bio je i član značajnog broja stručnih radnih grupa, a između ostalog, bio je i član odgovarajuće radne grupe, odnosno jedan od nosilaca izrade Pravilnika o načinu obavljanja određenih policijskih poslova i primjeni ovlašćenja u obavljanju tih poslova. Objavljivao je i radove u stručnom časopisu Policijske akademije „Perjanik“ , kao i stručne tekstove u časopisu Uprave policije „Policijski glasnik“.

U vezi naprijed navedenog je nagrađivan i pohvaljivan za doprinos procesu reforme crnogorske policije.