Manja slova Veća slova RSSCentar za informacionu bezbjednost i obradu podataka

 

Načelnik centra

Jelena Sekulić-Drašković

E-mail: cibop@policija.me

 

U CENTRU ZA INFORMACIONU BEZBJEDNOST I OBRADU PODATAKA vrše se poslovi koji se odnose na:
- sprovođenje politika, strategija i smjernica za zaštitu, obradu i prenos elektronskih podataka Uprave policije;
- u saradnji sa Ministarstvom učestvovanje u planiranju i implementaciji elektronskih servisa za sakupljanje, generisanje, analizu i sintezu elektronskih podataka u cilju generisanja elektronskih evidencija Uprave policije;
- učešće u planiranju i implementaciji elektronskih servisa za međunarodnu policijisku razmjenu elektronskih podataka;
- upravljanje radom sistema CODIS, AFIS i dr;
- predlaganje implementacije sistema prenosa elektronskih podataka, kako unutar Uprave policije, tako i prilikom povezivanja i razmjene istih sa organima i korespondirajućim tijelima na nacionalnom i međunarodnom nivou;
- upravljanje životnim ciklusom: planiranje, implementacija, eksploatacija, zanavljanje i stavljanje van upotrebe opreme; razmjenu elektronskih podataka u cilju unapređenja interoperabilnosti i kompatibilnosti u razmjeni elektronskih podataka;
- predlaže Ministarstvu nove sisteme i integraciju postojećih sistema;
- obradu određenih ličnih i drugih podataka;
- primjenu policijskih ovlašćenja;
- učešće u izviđaju po nalogu tužioca i ovlašćenih službenika Uprave policije, kao i na obavljanje drugih policijskih poslova iz djelokruga Centra.

U Centru za informacionu bezbjednost i obradu podataka su:
- Grupa za informacionu bezbjednost,
- Grupa za softvere,
- Grupa za podršku.