Manja slova Veća slova RSSOdsjek za obezbjeđenje stranih štićenih ličnosti

Načelnik odsjeka
Milan Kovačević

E-mail: odsjekzaoslap.rukovodilac@policija.me

U Odsjeku za obezbjeđenje stranih štićenih ličnosti vrše se poslovi koji se odnose na:
- obezbjeđivanje stranih štićenih ličnosti koje podliježu mjerama fizičke, operativno-preventivne i protivdiverzione zaštite u mjestu i pokretu;
- protivdiverzionu zaštitu štićenih ličnosti po mjestu stanovanja, rada, boravka, zadržavanja i kretanja, a shodno Odluci o određivanju ličnosti, objekata i prostora koje obezbjeđuje Uprava policije;
- vršenje kontrole, usmjeravanje i koordiniranje poslova po linijama rada;
- praćenje, analizu i primjenu savremenih dostignuća iz djelokruga rada odsjeka;
- pripremanje informacija, izvještaja i drugih materijala;
- planiranje, organizovanje, praćenje i realizaciju obuka i osposobljavanja na osnovu sprovedene analize i potrebe shodno mjesečnim i godišnjim planovima obuke;
- predlaganje i preduzimanje mjera i radnji u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama;
- saradnju sa organima državne uprave, diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Crnoj Gori, stranim službama bezbjednosti i drugim organima i organizacijama u cilju efikasne bezbjednosne zaštite stranih štićenih ličnosti i
- druge poslove iz djelokruga rada Odsjeka.

U Odsjeku su:
- Grupa za obezbjeđenje stranih štićenih ličnosti
- Grupa za operativno-preventivni rad
- Grupa za unapređenje i razvoj sposobnosti
- Grupa za protivdiverzionu zaštitu