Specijalno policijsko odjeljenje

Načelnik odjeljenja - Dragan Radonjić
E-mail: dragan.radonjic@policija.me

 

U Specijalnom policijskom odjeljenju vrše se poslovi koji se odnose na istrage krivičnih djela u nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva i to: organizovanog kriminala, visoke korupcije, pranja novca, terorizma i ratnih zločina.

U Specijalnom policijskom odjeljenju su:

- Grupa za istrage krivičnih djela organizovanog kriminala, terorizma i ratnih zločina, u kojoj se vrše se poslovi istraga u odnosu na krivična djela koja su u nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva;

- Grupa za istrage krivičnih djela visoke korupcije i pranja novca, u kojoj se vrše se poslovi istraga u odnosu na krivična djela koja su u nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva.