Odsjek za zaštitu svjedoka

Načelnik odsjeka - Saša Rakočević

U Odsjeku za zaštitu svjedoka vrše se poslovi koji se odnose na obezbjeđivanje života, zdravlja, fizičkog integriteta, slobode ili imovine svjedoka ili njemu bliskog lica u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti svjedoka i Zakonika o krivičnom postupku kroz primjenu neproceduralnih mjera zaštite svjedoka (van suda), hitnih mjera, mjera zaštite u oviru Programa zaštite i druge poslove iz djelokruga rada Odsjeka.