Odsjek za posebnu operativnu podršku

Rukovodilac odsjeka - Mirko Banović


U Odsjeku za posebnu operativnu podršku vrše se poslovi koji se odnose na:

- sprečavanje vršenja krivičnih djela;

- pronalaženje i lišavanje slobode članova organizovanih kriminalnih grupa;

- pružanje asistencija prilikom lišavanja slobode počinilaca teških krivičnih djela, posebno u situacijama gdje se očekuje pružanje otpora vatrenim oružjem;

- angažovanje u operativnim policijskim akcijama, pretresima i drugim zadacima iz djelokruga rada Sektora.