Manja slova Veća slova RSSJedinica za podršku i logistiku

Komandant
Dragiša MugošaJedinica za podršku i logistiku vrši poslove koje se odnose na:

- obezbjeđenje uslova za efikasan rad Protivterorističke i Posebne jedinice policije;

- podršku jedinicama u realizaciji poslova iz djelokruga rada;

- upotrebu specijalnih vozila, konja i pasa za izvršavanje zadataka iz nadležnosti Uprave policije;

- planiranje, organizovanje i izvođenje obuka službenika za izvršavanja zadataka iz djelokruga rada jedinica;

- provjere osposobljenosti pripadnika jedinica;

- izučavanje i predlaganje primjene savremenih metoda i taktika postupanja u vršenju najsloženijih zadataka;

- predlaganje nabavke i održavanja tehničkih sredstava, naoružanja i opreme za potrebe jedinica;

- učešće u izradi programa rada i standardnih operativnih procedura, učešće u izvršavanju najsloženijih bezbjednosnih zadataka jedinica i druge poslove iz djelokruga rada Sektora.