Manja slova Veća slova RSSMobilna jedinica

Rukovodilac Mobilne jedinice
Siniša Jaćimović
E-mail: sinisa.jacimovic@policija.me

 

Mobilna jedinica vrši poslove granične kontrole duž cijele državne granice, a koji se odnose na:

- obezbjeđenje nepovredivosti državne granice;
- zaštitu života i zdravlja ljudi;
- otkrivanje i sprečavanje izvršenja krivičnih djela i prekršaja i pronalaženje, hvatanje i lišavanje slobode njihovih izvršilaca;
- otkrivanje i sprečavanje nezakonitih migracija;
- kontrole lica, saobraćajnih sredstava i stvari u dubini teritorije radi sprečavanja nezakonitog ulaska i boravka u Crnoj Gori i sprečavanje nezakonitog prometa roba preko državne granice i svih oblika prekograničnog kriminala;
- otkrivanje i sprečavanje ubacivanja naoružanih grupa i pojedinaca preko državne granice;
- prikupljanje informacija i izvještavanje o stanju i događajima na državnoj granici i u dubini teritorije;
- nadzor državne granice kroz misije multisenzorskog osmatranja, saradnju i razmjenu informacija od značaja za suzbijanje i sprečavanje svih oblika prekograničnog kriminala sa ostalim organizacionim jedinicama Sektora i Uprave policije;
- održavanje stabilnog JRM-a u graničnom području;
- procjene stanja bezbjednosti;
- otklanjanje i sprečavanje drugih aktivnosti i radnji kojima se ugrožava javna bezbjednost;
- pružanje pomoći privrednim i društvenim subjektima u graničnom području prilikom sprovođenja njihovih odluka;
- zajednički rad i sprovođenje aktivnosti sa drugim organizacionim jedinicama Sektora granične policije i Uprave policije, kao i graničnim policijama susjednih država;
- vođenje propisanih evidencija; i
- druge poslove iz djelokruga rada Jedinice.