Manja slova Veća slova RSSOdsjek za strance, vize i suzbijanje nezakonitih migracija

Načelnik odsjeka - Dejan Andrić
E-mail: odsjekzasisnm.rukovodilac@policija.me

 

U Odsjeku za strance, vize i suzbijanje nezakonitih migracija vrše se poslovi koji se odnose na:

- kontrolu kretanja i boravka svih kategorija stranaca;
- kontrolu bavljena određenim djelatnostima stranaca;
- kontrolu stranaca sa posebnim statusom;
- kontrolu stalne kategorije stranaca;
- neposredno praćenje i proučavanje problematike kretanja i boravka stranaca i predlaganje odgovarajućih mjera;
- suzbijanje nezakonitih migracija u kojima nema elemenata organizovanosti;
- učešće u planiranju i izvođenju operativno-taktičkih mjera i radnji u odnosu na bezbjednosno-interesantne kategorije stranaca;
- saradnju sa organizacionim jedinicama Uprave policije o svim aspektima u kojima su stranci uključeni za vrijeme boravka Crnoj Gori;
- predlaganje mjera radi zaštite interesa stranaca za vrijeme boravka u Crnoj Gori;
- koordinaciju preduzimanja mjera prema strancima koji povrijede pozitivne propise;
- vođenje evidencija u vezi stranih državljana;
- saradnju sa državnim i drugim organima i organizacijama;
- sprovođenje i deportaciju stranaca do Prihvatilišta za strance ili graničnih prelaza;
- preduzimanje mjera radi realizacije sporazuma o readmisiji;
- ograničenje slobode kretanja strancima koje nije moguće prinudno udaljiti ili se povratak ne može obezbijediti primjenom blažih mjera;
- obezbjeđenje smještaja za strance prema kojima se primjenjuju blaže mjere;
- kontrolu prijavljivanja i odjavljivanja boravišta stranaca;
- davanje saglasnosti za odobrenje privremenog boravka;
- izdavanje viza strancima na graničnom prelazu i vođenje evidencija;
- davanje saglasnosti DKP-ima za izdavanje viza strancima i vođenje evidencija o tome;
- učešća u planiranju osnovnog i specijalističkog obučavanja pripadnika Sektora i
- druge poslove iz djelokruga rada Odsjeka.

U okviru Odsjeka je:
Prihvatilište za strance i Centar za primjenu blažih mjera