Manja slova Veća slova RSSOdsjek za operativni rad i analizu rizika

Načelnik odsjeka - Darko Radinović
E-mail: odsjekzaorgp.rukovodilac@policija.me

 

U Odsjeku za operativni rad i analizu rizika vrše se poslovi koji se odnose na:

- prikupljanje operativnih informacija o izvršenim krivičnim djelima na teritoriji rada Sektora;
- prikupljanje operativnih informacija o licima koja se bave krivičnim djelima;
- analizu prikupljenih informacija;
- analizu rizika;
- praćenje i proučavanje pojavnih oblika kriminala;
- saradnju sa drugim organima i organizacijama i graničnim policijama susjednih zemalja;
- distribuciju informacija njihovim korisnicima po linijama rada;
- osmišljavanje i realizacije konkretnih akcija u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama u cilju suzbijanja svih vrsta kriminala koje imaju prekogranični karakter;
- učešća u planiranju osnovnog i specijalističkog obučavanja pripadnika Sektora i
- druge poslove iz djelokruga rada Odsjeka.