Manja slova Veća slova RSSOdsjek za nadzor državne granice

Načelnik odsjeka - Vojislav Dragović
E-mail: odsjekzandg.rukovodilac@policija.me

 

U Odsjeku za nadzor državne granice vrše se poslovi koji se odnose na:

- obezbjeđenje nepovredivosti državne granice;

- zaštitu života i zdravlja ljudi;

- otkrivanje i sprečavanje izvršenja krivičnih djela i prekršaja i lišavanje slobode njihovih izvršilaca;

- sprečavanje nezakonitih migracija;

- kontrole lica, saobraćajnih sredstava i stvari u dubini teritorije radi sprečavanja nezakonitog ulaska i boravka u Crnoj Gori i sprečavanje prekograničnog kriminala;

- otkrivanje i sprečavanje krivičnih djela, prekršaja i pronalaženja i hvatanja njihovih izvršilaca u teritorijalnim vodama Crne Gore;

- učešće u rješavanju povreda državne granice koje ne predstavljaju granični incident; traganje i spašavanje ljudi, plovila i materijalnih dobara;

- kontrole poštovanja propisa iz oblasti bezbjednosti plovidbe na vodi;

- propisivanje obrazaca i načina vođenja evidencije;

- prikupljanje podataka, koji se unose i obrađuju u evidencijama propisanim zakonom;

- sprovođenje zakona i podzakonskih akata u vezi sa nadzorom državne granice;

- pripreme informacija, izvještaja i drugih materijala;

- učešća u planiranju osnovnog i specijalističkog obučavanja pripadnika Sektora;

- ostvarivanje saradnje sa drugim državnim organima u izvršavanju poslova nadzora državne granice;

- saradnju i razmjenu informacija od značaja za suzbijanje i sprečavanje svih obilika prekograničnog kriminala sa pripadnicima graničnih policija susjednih zemalja i druge poslove iz djelokruga rada Odsjeka.

U Odsjeku su:

Grupa za plavu granicu - prati tehničko stanje službenih plovila, održavanje i servisiranje službenih plovila i ostalih materijalno-tehničkih sredstava, obezbjeđuje i kontroliše njihovo pravilno korišćenje i čuvanje;
Grupa za obuku vodiča i dresuru službenih pasa - izvodi i koordinira obukom vodiča i dresurom službenih pasa, organizuje nabavku opreme, zdrastvenu zaštitu i osiguranje za službene pse; učestvuje u izvršavanju zadataka sprovođenja granične kontrole, otkrivanja i sprečavanja krivičnih djela, prekršaja i pronalaženja i hvatanja njihovih izvršilaca.