Manja slova Veća slova RSSNadležnost i organizacija

 

Uprava policije vrši poslove koji se odnose na: zaštitu bezbjednosti građana i Ustavom utvrđenih sloboda i prava; zaštitu imovine; sprečavanje vršenja i otkrivanje krivičnih djela i prekršaja; pronalaženje i hvatanje učinilaca krivičnih djela i prekršaja i njihovo dovođenje pred nadležne organe; održavanje javnog reda i mira; obezbjeđivanje javnih skupova i drugih okupljanja građana; obezbjeđivanje određenih ličnosti i objekata; nadzor i kontrolu bezbjednosti saobraćaja na putevima; nadzor i obezbjeđenje državne granice i vršenje granične kontrole; kontrolu ulaska, kretanja, boravka i izlaska stranaca; prikupljanje, analiziranje i dostavljanje nadležnim organima podataka, informacija i dokumentacije potrebne za otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma; utvrđivanje standarda i metodologija za uspostavljanje i razvijanje politike, procedura i prakse prepoznavanja sumnjivih transakcija; razvijanje posebnih programa za sprječavanje pranja novca i provjeru transakcija finansiranja terorizma, sa procedurama, programima kontrole, provjeru transakcija i lica za koje postoji osnov sumnje da je u pitanju pranje novca ili finansiranje terorizma; privremeno obustavljanje transakcija; iniciranje izmjena i dopuna propisa koji se odnose, ili su u vezi sa sprječavanjem i otkrivanjem pranja novca i finansiranja terorizma; uspostavljanje međunarodne saradnje sa ovlašćenim organima drugih država i međunarodnim organizacijama; učestvovanje u pripremi i objedinjavanju liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija; učestvovanje u obuci zaposlenih i ovlašćenih lica u nadležnim organima, utvrđivanje smjernica za izradu analize rizika; objavljivanje statističkih podataka iz oblasti sprječavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma; kriminalistička vještačenja i istraživanja, kriminalističke i druge evidencije; međunarodnu policijsku saradnju; izradu analiza, elaborata, studija i praćenje određenih bezbjednosnih pitanja; kao i druge poslove koji su joj određeni u nadležnost. 

Poslovi iz djelokruga Uprave policije obavljaju se u sljedećim organizacionim jedinicama:SEKTOR ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA
   Odsjek za analitiku i sumnjive transakcije
   Odsjek za međunarodnu razmjenu obavještajnih podataka i informacija
ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

CENTAR BEZBJEDNOSTI PODGORICA
   Odjeljenje za analitiku, kriminalističko-obavještajne poslove i evidencije
   Odjeljenje bezbjednosti policije
   Odjeljenje bezbjednosti kriminalističke policije
   Odjeljenje bezbjednosti Danilovgrad
   Odjeljenje bezbjednosti Kolašin
   Odjeljenje bezbjednosti Cetinje

CENTAR BEZBJEDNOSTI NIKŠIĆ
   Jedinica za analitiku, kriminalističko-obavještajne poslove i evidencije
   Stanica policije
   Stanica kriminalističke policije
   Stanica policije Šavnik
   Stanica policije Plužine

CENTAR BEZBJEDNOSTI BAR
   Jedinica za analitiku, kriminalističko-obavještajne poslove i evidencije
   Stanica policije
   Stanica kriminalističke policije
   Odjeljenje bezbjednosti Ulcinj

CENTAR BEZBJEDNOSTI BUDVA
   Jedinica za analitiku, kriminalističko-obavještajne poslove i evidencije
   Stanica policije
   Stanica kriminalističke policije

CENTAR BEZBJEDNOSTI HERCEG NOVI
   Jedinica za analitiku, kriminalističko-obavještajne poslove i evidencije
   Stanica policije
   Stanica kriminalističke policije
   Odjeljenje bezbjednosti Kotor
   Odjeljenje bezbjednosti Tivat

CENTAR BEZBJEDNOSTI PLJEVLJA
   Jedinica za analitiku, kriminalističko-obavještajne poslove i evidencije
   Stanica policije
   Stanica kriminalističke policije
   Odjeljenje bezbjednosti Žabljak

CENTAR BEZBJEDNOSTI BIJELO POLJE
   Jedinica za analitiku, kriminalističko–obavještajne poslove i evidencije
   Stanica policije
   Stanica kriminalističke policije
   Odjeljenje bezbjednosti Mojkovac

CENTAR BEZBJEDNOSTI BERANE
   Jedinica za analitiku, kriminalističko – obavještajne poslove i evidencije
   Stanica policije
   Stanica policije Petnjica
   Stanica kriminalističke policije
   Odjeljenje bezbjednosti Plav
   Odjeljenje bezbjednosti Rožaje
   Stanica policije Andrijevica