Мања слова Већа слова РССУПРАВА ПОЛИЦИЈЕ

Булевар Светог Петра Цетињског 22
Подгорица
Телефон: 020 241 964
Фаx: 020 241 963
е-маил: сефкабинета@полиција.ме

в.д. ДИРЕКТОР

Зоран Брђанин
Телефон: 020 241 964
Фаx: 020 241 963
е-маил: директор@полиција.ме

Одјељење за међународну полицијску сарадњу и односе с јавношћу

Начелник одјељења - Петар Крстајић
Телефон: 020 241 964
Фаx:       020 241 963
е-маил: сефкабинета@полиција.ме

Координатор односа с јавношћу

Марија Жугић
Е-маил: марија.зугиц@уп.гов.ме

Координатор међународне полицијске сарадње

Селма Меховић
Е-маил: с.меховиц@интерпол.ме

СЕКТОР ПОЛИЦИЈЕ ОПШТЕ НАДЛЕЖНОСТИ

в.д. помоћник директора - Зоран Брђанин
Тел.: 020 243 329
Фаx: 020 242 198
Е-маил: помдиректораспон@полиција.ме

Одсјек за јавни ред и мир

Начелник одсјека - Младен Марковић
Е-маил: одсјекзајрм.руководилац@полиција.ме

Одсјек за безбједност друмског саобраћаја

Начелник одсјека - Драган Горовић
Е-маил: драган.горовиц@полиција.ме

Одсјек за превенцију и рад полиције у заједници

Начелник одсјека - Тамара Павићевић
Е-маил: тамара.поповиц@муп.гов.ме

Одсјек за заштиту лица, имовине и детективску дјелатност

Начелник одсјека - Душан Баковић
Е-маил: упзастита@т-цом.ме

Одсјек за спровођење поступка принудне наплате

Начелник одсјека - Драган Стевановић
Е-маил: одсјекзасппн.руководилац@полиција.ме
одсјекзасппн@полиција.ме

Оперативно комуникациони центар

Тел.: 020 241 252
Фаx: 020 246 526
е-маил: окц.руководилац@полиција.ме

 

СЕКТОР ЗА БОРБУ ПРОТИВ КРИМИНАЛА

Помоћник директора - Дејан Кнежевић
Тел.: 020 245 020
Фаx: 020 248 185
Е-маил: помдиректораскп@полиција.ме

Одсјек за сузбијање општег криминалитета

Начелник одсјека - Александар Бошковић
Е-маил: одсјекзасок.руководилац@полиција.ме

Одсјек за сузбијање привредног криминалитета

Начелник одсјека - Далибор Медојевић
Е-маил: одсјекзаспк.руководилац@полиција.ме

Одсјек за спречавање и сузбијање злоупотреба дрога

Начелник одсјека - Милутин Поповић
Е-маил: одсјекзадроге@полиција.ме

Одсјек за сузбијање кривичних дјела кријумчарења и трговине људима и илегалних миграција

Начелник одсјека - Никола Меденица
Е-маил: орг.траффицкинг@муп.гов.ме

Одсјек за специјалне истражне методе

Е-маил: сим@уп.гов.ме

Одсјек за криминалистичко - обавјештајне послове

Е-маил: деск.коа@полиција.ме

Одсјек за међународну оперативну полицијску сарадњу ИНТЕРПОЛ-ЕУРОПОЛ-СИРЕНЕ

в.д. начелник одсјека - Дејан Бољевић
Е-маил: нцбинтерпол.руководилац@полиција.ме

 

СЕКТОР ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ

Помоћник директора - Драган Кликовац
Тел.: 020 202 851
Фаx: 020 248 236
е-маил: сгп@уп.гов.ме

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕЛАСКУ ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ:
информисати се на број телефона 020 224 491

Одсјек за надзор државне границе

Начелник одсјека - Војислав Драговић
Е-маил: војислав.драговиц@полиција.ме

Одсјек за граничне провјере

Начелник одсјека - Славко Војиновић
Е-маил: одсјекзакпдг.руководилац@полиција.ме

Одсјек за странце, визе и сузбијање незаконитих миграција

Начелник одсјека - Дејан Андрић
Е-маил: одсјекзасиснм.руководилац@полиција.ме

Одсјек за оперативни рад и анализу ризика

Начелник одсјека - Дарко Радиновић
Е-маил: одсјекзаоргп.руководилац@полиција.ме

Мобилна јединица

Руководилац - Синиша Јаћимовић
Е-маил: синиса.јацимовиц@полиција.ме

Национални комуникациони центар - НЦЦ Подгорица

Руководилац - Зоран Ласица
Е-маил: зоран.ласица@уп.гов.ме

 

СЕКТОР ПОЛИЦИЈЕ ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ

Помоцник директора- Милош Ракоњац
Тел.: 020 242 114
Фаx: 020 242 114
е-маил: помдиректорасзо@полиција.ме

Одсјек за обезбједјење личности

Начелник одсјека - Небојша Крушчић
Е-маил: одсјекзаол.руководилац@полиција.ме

Одсјек за обезбјеђење објеката и ДКП

Начелник одсјека - Милентије Додеровић
Е-маил: одсјекзаоодкп.руководилац@полиција.ме

Одсјек за обезбједјење страних штићених лицности

Начелник одсјека - Милан Ковачевић
Е-маил:одсјекзаослап.руководилац@полиција.ме

Противтерористичка јединица - ПТЈ

Командант Милош Радуловић
Е-маил:сај.руководилац@полиција.ме

Посебна јединица полиције - ПЈП

Командант - Миодраг Дробац
Е-маил: пјп.руководилац@полиција.меСЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКО-ОБАВЈЕШТАЈНЕ ПОСЛОВЕ

Помоцник директора-Саша Машковић
е-маил: фој@фој.гов.ме


ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА АНАЛИТИКУ И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ПОЛИЦИЈЕ

Тел.: +382 20 247 875
Фаx: +382 20 247 875

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И ЕЛЕКТРОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Руководилац- Ранко Војиновић


ФОРЕНЗИЧКИ ЦЕНТАР

Начелник Форензичког центра - Александар Ивановић
Тел.: 020 817 101
Фаx: 020 817 195
Е-маил: фц.фораналитика@форензика.полиција.ме