Manja slova Veća slova RSSUPRAVA POLICIJE

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22
Podgorica
Telefon: 020 241 964
Fax: 020 241 963
e-mail: sefkabineta@policija.me

v.d. DIREKTOR

Zoran Brđanin
Telefon: 020 241 964
Fax: 020 241 963
e-mail: direktor@policija.me

Odjeljenje za međunarodnu policijsku saradnju i odnose s javnošću

Načelnik odjeljenja - Petar Krstajić
Telefon: 020 241 964
Fax:       020 241 963
e-mail: sefkabineta@policija.me

Koordinator odnosa s javnošću

Marija Žugić
E-mail: marija.zugic@up.gov.me

Koordinator međunarodne policijske saradnje

Selma Mehović
E-mail: s.mehovic@interpol.me

SEKTOR POLICIJE OPŠTE NADLEŽNOSTI

v.d. pomoćnik direktora - Zoran Brđanin
Tel.: 020 243 329
Fax: 020 242 198
E-mail: pomdirektoraspon@policija.me

Odsjek za javni red i mir

Načelnik odsjeka - Mladen Marković
E-mail: odsjekzajrm.rukovodilac@policija.me

Odsjek za bezbjednost drumskog saobraćaja

Načelnik odsjeka - Dragan Gorović
E-mail: dragan.gorovic@policija.me

Odsjek za prevenciju i rad policije u zajednici

Načelnik odsjeka - Tamara Pavićević
E-mail: tamara.popovic@mup.gov.me

Odsjek za zaštitu lica, imovine i detektivsku djelatnost

Načelnik odsjeka - Dušan Baković
E-mail: upzastita@t-com.me

Odsjek za sprovođenje postupka prinudne naplate

Načelnik odsjeka - Dragan Stevanović
E-mail: odsjekzasppn.rukovodilac@policija.me
odsjekzasppn@policija.me

Operativno komunikacioni centar

Tel.: 020 241 252
Fax: 020 246 526
e-mail: okc.rukovodilac@policija.me

 

SEKTOR ZA BORBU PROTIV KRIMINALA

Pomoćnik direktora - Dejan Knežević
Tel.: 020 245 020
Fax: 020 248 185
E-mail: pomdirektoraskp@policija.me

Odsjek za suzbijanje opšteg kriminaliteta

Načelnik odsjeka - Aleksandar Bošković
E-mail: odsjekzasok.rukovodilac@policija.me

Odsjek za suzbijanje privrednog kriminaliteta

Načelnik odsjeka - Dalibor Medojević
E-mail: odsjekzaspk.rukovodilac@policija.me

Odsjek za sprečavanje i suzbijanje zloupotreba droga

Načelnik odsjeka - Milutin Popović
E-mail: odsjekzadroge@policija.me

Odsjek za suzbijanje krivičnih djela krijumčarenja i trgovine ljudima i ilegalnih migracija

Načelnik odsjeka - Nikola Medenica
E-mail: org.trafficking@mup.gov.me

Odsjek za specijalne istražne metode

E-mail: sim@up.gov.me

Odsjek za kriminalističko - obavještajne poslove

E-mail: desk.koa@policija.me

Odsjek za međunarodnu operativnu policijsku saradnju INTERPOL-EUROPOL-SIRENE

v.d. načelnik odsjeka - Dejan Boljević
E-mail: ncbinterpol.rukovodilac@policija.me

 

SEKTOR GRANIČNE POLICIJE

Pomoćnik direktora - Dragan Klikovac
Tel.: 020 202 851
Fax: 020 248 236
e-mail: sgp@up.gov.me

INFORMACIJE O PRELASKU DRŽAVNE GRANICE:
informisati se na broj telefona 020 224 491

Odsjek za nadzor državne granice

Načelnik odsjeka - Vojislav Dragović
E-mail: vojislav.dragovic@policija.me

Odsjek za granične provjere

Načelnik odsjeka - Slavko Vojinović
E-mail: odsjekzakpdg.rukovodilac@policija.me

Odsjek za strance, vize i suzbijanje nezakonitih migracija

Načelnik odsjeka - Dejan Andrić
E-mail: odsjekzasisnm.rukovodilac@policija.me

Odsjek za operativni rad i analizu rizika

Načelnik odsjeka - Darko Radinović
E-mail: odsjekzaorgp.rukovodilac@policija.me

Mobilna jedinica

Rukovodilac - Siniša Jaćimović
E-mail: sinisa.jacimovic@policija.me

Nacionalni komunikacioni centar - NCC Podgorica

Rukovodilac - Zoran Lasica
E-mail: zoran.lasica@up.gov.me

 

SEKTOR POLICIJE POSEBNE NAMJENE

Pomocnik direktora- Miloš Rakonjac
Tel.: 020 242 114
Fax: 020 242 114
e-mail: pomdirektoraszo@policija.me

Odsjek za obezbjedjenje ličnosti

Načelnik odsjeka - Nebojša Kruščić
E-mail: odsjekzaol.rukovodilac@policija.me

Odsjek za obezbjeđenje objekata i DKP

Načelnik odsjeka - Milentije Doderović
E-mail: odsjekzaoodkp.rukovodilac@policija.me

Odsjek za obezbjedjenje stranih štićenih licnosti

Načelnik odsjeka - Milan Kovačević
E-mail:odsjekzaoslap.rukovodilac@policija.me

Protivteroristička jedinica - PTJ

Komandant Miloš Radulović
E-mail:saj.rukovodilac@policija.me

Posebna jedinica policije - PJP

Komandant - Miodrag Drobac
E-mail: pjp.rukovodilac@policija.meSEKTOR ZA FINANSIJSKO-OBAVJEŠTAJNE POSLOVE

Pomocnik direktora-Saša Mašković
e-mail: foj@foj.gov.me


ODJELJENJE ZA ANALITIKU I UNAPREĐENJE RADA POLICIJE

Tel.: +382 20 247 875
Fax: +382 20 247 875

ODJELJENJE ZA TELEKOMUNIKACIONE I ELEKTRONSKE TEHNOLOGIJE

Rukovodilac- Ranko Vojinović


FORENZIČKI CENTAR

Načelnik Forenzičkog centra - Aleksandar Ivanović
Tel.: 020 817 101
Fax: 020 817 195
E-mail: fc.foranalitika@forenzika.policija.me