Manja slova Veća slova RSSSavjeti i upozorenja za učenike koji idu na ekskurziju van zemlje

 • Nakon prelaska granice prestaju da važe propisi i zakoni naše zemlje, a primjenjuju se propisi i zakoni zemlje u koju ulazite. Treba da znate da zemlja u koju ulazite nije dužna da vas upozori kako treba da se ponašate, već ste dužni da se sami obavjestite o tome. Upamtite da izgovor: "Nijesam znao/znala", nema nikakvu važnost jer vas nepoznavanje propisa i zakona zemlje u kojoj ćete boraviti ne oslobađa odgovornosti za krivično djelo ili prekršaj.
 • Ako Vas policajac zaustavi, postupajte po njegovim zahtjevima i ne vršite nepotrebne pokrete tijelom ili rukama ( ne stavljajte ruke u džepove, ne dodirujte neke predmete, ne vršite nagle pokrete i sl. ) jer svaku vašu radnju koju policajac nije odobrio, policajac može protumačiti kao da ugrožavate njega, pa može upotrijebiti silu ili vatreno oružje.
 • Informišite se o telefonskom broju policije ili hitne službe u zemlji u kojoj boravite.

Telefonski broj za hitne slučajeve u većini zemalja Evropske Unije je 112 i besplatan je.

 • Ne privlačite pažnju na sebe, izbjegavajte nositi vrijedan nakit i ne pokazujte velike količine novca - gotovine. Sa sobom nosite samo onoliko novca koliko vam treba za taj dan, a ostatak ostavite u hotelskom sefu. Novac stavite u siguran džep sa unutrašnje strane odjeće.
 • Ukoliko nijeste ostavili svoje dragocjenosti kod kuće, ostavite ih u hotelskom sefu.
 • Držite se glavnih ulica i izbjegavajte put prečicama kroz uske i slabo osvijetljene ulice.
 • Nemojte se kretati pojedinačno, trudite se da vas bude najmanje dvoje - troje.
 • Ne ulazite u vozila i ne uzimajte bilo šta da vam nude. Uvijek koristite taksi, organizovane ture i druge prevozne usluge sa službenim oznakama.
 • Ne dirajte ništa rukama kada ste u samoposlugama, zlatarama i drugim prodavnicama, sa namjerom da to ne platite.
 • Izbjegavajte sve konfliktne situacije i sve svoje stvari držite u neposrednoj blizini, pod vašom kontrolom.
 • Nemojte se udaljavati bez znanja profesora.
 • Za posjedovanje narkotika i drugih zabranjenih supstanci, predviđene su veoma stroge kazne, a preporučujemo da izbjegavate konzumiranje alkohola u bilo kojim količinama.
 • Neposredno prije spavanja, provjerite da li su vrata zaključana.
 • Ne palite cigarete dok ste u krevetu.
 • Preporučujemo da napravite fotokopiju pasoša jer će vam fotokopija pasoša ili neki drugi dokument sa fotografijom olakšati i ubrzati izdavanje putnog lista u slučaju gubitka pasoša.
 • Preporučujemo da poštujete običaje zemlje u koju putujete i da, bez obzira što ste na ekskurziji i što vam je jedini cilj da se opustite, ne zaboravite na bonton. To se naročito odnosi na ponašanje u hotelu, restoranu, javnom mjestu i slično.
 • Pri prelasku državne granice morate prijaviti robu carini. Sve što ne prijavite, a carinik pronađe, podliježe oduzimanju.