Manja slova Veća slova RSSInterpol

01.11.2018.

Interpol: Jedno lice lišeno slobode; dva lica ekstradirana

Interpol: Jedno lice lišeno slobode; dva lica ekstradirana Jedno lice koje se potraživalo po našoj međunarodnoj potjernici lišeno je slobode u Luksemburgu, dok su službenici NCB Interpol Podgorica realizovali dvije ekstradicije osuđenih lica...

30.10.2018.

Interpol: Realizovane dvije ekstradicije

Interpol: Realizovane dvije ekstradicije

Službenici Uprave policije MUP-a – NCB Interpol Podgorica su u sadejstvu sa službenicima Posebne jedinice policije realizovali ekstradiciju iz Crne Gore u Rusku Federaciju D.D. (44) koji se potražuje po međunarodnoj potjernci NCB Interpol Moskva radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se vodi protiv njega zbog krivičnog djela prevara većeg obima...

25.10.2018.

Interpol: Crnogorska policija lišila slobode lice koje potražuje Mađarska; dva lica koja potražuje Crna Gora lišena slobode u Srbiji i Švedskoj

Interpol: Crnogorska policija lišila slobode lice koje potražuje Mađarska; dva lica koja potražuje Crna Gora lišena slobode u Srbiji i Švedskoj

Policija je u Crnoj Gori lišila slobode lice koje se potražuje po međunarodnoj potjernici NCB Interpol Budimpešta, dok su dva lica, koja se potražuju po našim međunarodnim potjernicama, lišena slobode u Srbiji i Švedskoj...

24.10.2018.

Interpol: Jedno lice ekstradirano Crnoj Gori a dva lica lišena slobode u inostranstvu po našim međunarodnim Interpolovim potjernicama

Interpol: Jedno lice ekstradirano Crnoj Gori a dva lica lišena slobode u inostranstvu po našim međunarodnim Interpolovim potjernicama

Službenici Uprave policije MUP-a – NCB Interpol Podgorica realizovali su ekstradiciju jednog lica iz Srbije u Crnu Goru kojeg je naša država potraživala zbog izdržavanja kazne zatvora, a osim toga u dvije države su po međunarodnim potjernicama NCB Interpol Podgorica lišena slobode dva lica koja naša država takođe potražuje radi izdržavanja zatvorskih kazni...

19.10.2018.

Interpol: Realizovane dvije ekstradicije

Interpol: Realizovane dvije ekstradicije

Službenici Uprave policije MUP-a – NCB Interpol Podgorica su realizovali dvije ekstradicije - jednog lica iz Mađarske u Crnu Goru a drugog iz naše države u Ukrajinu...

18.10.2018.

Interpol: Realizovana dva transfera osuđenih lica

Interpol: Realizovana dva transfera osuđenih lica

Službenici Uprave policije MUP-a su realizovali dva transfera osuđenih lica iz Republike Srbije u Crnu Gori...

12.10.2018.

Interpol: Danas realizovana ekstradicija iz Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu

Interpol: Danas realizovana ekstradicija iz Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu

Službenici Uprave policije MUP-a su danas realizovali ekstradiciju iz Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu...

11.10.2018.

Interpol: Realizovane tri ekstradicije

Interpol: Realizovane tri ekstradicije

Službenici Uprave policije MUP-a su u prethodna dva dana realizovali tri ekstradicije...

02.10.2018.

Interpol: Kod nas lišena slobode dva a u Bosni i Hercegovini jedno lice na osnovu međunarodnih potjernica

Interpol: Kod nas lišena slobode dva a u Bosni i Hercegovini jedno lice na osnovu međunarodnih potjernica

Službenici Uprave policije MUP-a su u prethodnom periodu lišili slobode dva lica koja se potražuju po međunarodnim poternicama dvije države, dok je u Bosni i Hercegovini lišeno lice koje potražuje naša država zbog izdržavanja kazne zatvora...

19.09.2018.

Interpol: U Bugarskoj lišeno slobode lice koji se potražuje po potjernici NCB Interpol Podgorica a koje je u bjekstvu koristilo više lažnih dokumenata

Interpol: U Bugarskoj lišeno slobode lice koji se potražuje po potjernici NCB Interpol Podgorica a koje je u bjekstvu koristilo više lažnih dokumenata

Nakon duže i intenzivne saradnje sa inostranim partnerima a posebno sa policijama Francuske, Njemačke, Portugalije, Španije i Bugarske,slobode jena teritoriji Bugarske lišenPredrag Knežević (42), koji je posjedovao lažna portugalska dokumenta na ime Branco Daniel...