Manja slova Veća slova RSS
MUPPitajte Ministarstvo

ŽENE U POLICIJI

Rodna ravnopravnost je načelo socijalne filozofije koje podrazumijeva jednakost muškaraca, žena i osoba drugačijih rodnih identiteta u društvenom i političkom životu.


Ravnopravnost žena i muškaraca i razvoj politike jednakih mogućnosti garantuje se Ustavom Crne Gore, u poglavlju Ljudska prava i slobode. Garancije date ovim najvišim pravnim aktom razrađene su nizom zakona kojima su uređeni radni odnosi, zapošljavanje, penzijsko i invalidsko osiguranje, obrazovanje, zdravstvena i socijalna zaštita, zaštita na radu, porodični odnosi, krivična djela i mnogim drugim. Mehanizmi za postizanje rodne ravnopravnosti propisani su i Zakonom o rodnoj ravnopravnosti.

Procenat zastupljenosti žena u Upravi policije nije na zadovoljavajućem nivou, posebno na rukovodećim pozicijama,a u prilog ovoj činjenici ide statistika koja pokazuje da je svega 10,75 odsto žena među policijskim službenicima,dok je 89, 25 odsto muškaraca.

Uprava policije je svjesna da je neophodno preduzeti posebne mjere kako bi se pomoglo i podržalo puno uživanje ljudskih prava svih građana, bez obzira na seksualnu orijentaciju i rodni identitet, pa će u narednom periodu, slijedeći usvojene planove i evropske direktive, unaprijediti stanje u ovom segmentu realizacijom niza mjera, među kojima i promovisanjem žena u policiji.

U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova da bi neko bio policajac/ka potrebno je:
“Srednje obrazovanje u obimu od 240 CSPK-a, SŠUP, ili druga srednja škola i policijski kurs, završen pripravnički staž, položen stručni ispit za rad u državnim organima.”
Na osnovu člana 91 Zakona o unutrašnjim poslovima: ” Lica koja prvi put zasnivaju radni odnos u Policiji, u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa, dužna su da se osposobe za obavljanje policijskih poslova kroz policijsku obuku.”

Konkurs za upis polaznika osnovnog policijskog obrazovanja objavljuje J.U. VSŠ “Policijska akademija” u Danilovgradu, a sve dodatne informacije mogu se naći na sajtu http://www.policijskaakademija.me/