Pitajte Ministarstvo

 

DIREKTORAT ZA VANREDNE SITUACIJE

 

 

 

TELEFON

+382 (0)20 481 801

@ E-MAIL

mup.emergency@t-com.me;

vanredne.mup@mup.gov.me

FAX

+382 (0)20 481 833

 

Mirsad Mulić -  Generalni direktor

 

 

Direkcija za civilnu zaštitu i humanitarnu pomoć

 

 

TELEFON

+382 (0)20 481 816

@ E-MAIL

mup.emergency.cz@t-com.me

KONTAKT OSOBA

Ljuban Tmušić -  načelnik

 

 

Direkcija za preventivne poslove

 

 

 

TELEFON

+382 (0)20 481 805

@ E-MAIL

mup.emergency.prev@t-com.me

KONTAKT OSOBA

Sandra Racković - načelnica

 

 

Odsjek za upravljanje rizicima

 

 

TELEFON

+382 (0) 020 481 824

@ E-MAIL

mup.emergency.risks@t-com.me

KONTAKT OSOBA

Vesna Burić - šefica Odsjeka

 

 

Odsjek za upravljanje opasnim materijama

 

 

TELEFON

+382 (0)20 481 825

@ E-MAIL

mup.emergency.prev@t-com.me

KONTAKT OSOBA

Dejan Marunović - šef Odsjeka

 

 

Direkcija za operativne poslova

 

 

 

TELEFON

+382 (0)20 481 803

@ E-MAIL

mup.emergency.op@t-com.me

KONTAKT OSOBA

Radomir Šćepanović - načelnik

 

 

Odsjek za obuku i operativne aktivnosti

 

 

TELEFON

+382 (0)20 481 829

@ E-MAIL

mup.emergency.op@t-com.me

KONTAKT OSOBA

Milan Radović - šef Odsjeka

 

 

Odsjek 112-operativno-komunikacioni centar 112

 

 

TELEFON

+382 (0)20 481 806

@ E-MAIL

mup.emergency.112@t-com.me

KONTAKT OSOBA

Danilo Miljević -  šef Centra 112

 

 

Direkcija – avio-helikopterska jedinica

 

 

 

TELEFON

+382 (0)20 244 009

+382 (0)20 653 057

+382 (0)20 256 614

+382 (0)20 653 056

@ E-MAIL

milicaabramovic@t-com.me

KONTAKT OSOBA

Milica Abramović - rukovodilac tehnike

 

 

Direkcija za inspekcijski nadzor

 

 

 

TELEFON

+382 (0)20 481 817

@ E-MAIL

nada.marstijepovic@mup.gov.me

KONTAKT OSOBA

Nada Marstijepović

 

PODRUČNE JEDINICE ZA VANREDNE SITUACIJE

 

 

Područna jedinica Podgorica za teritoriju Glavnog grada Podgorica, Prijestonice Cetinje, i opština    Danilovgrad i Kolašin

 

 

TELEFON

+382 (0)20 481 826

@ E-MAIL

zoran.perovic@mup.gov.me

KONTAKT OSOBA

 Zoran Perović - načelnik

 

 

Područna jedinica Nikšića za teritorije opština Nikšić, Šavnik i Plužine

 

 

TELEFON

+382 (0)40 212 352

FAX

+382 (0)40 212 562   

@ E-MAIL

niko.rojevic@mup.gov.me

KONTAKT OSOBA

Niko Rojević - načelnik

 

 

Područna jedinica Bijelo Polje za teritorije opština Bijelo Polje i Mojkovac

 

 

TELEFON

+382 (0)50 484 880

+382 (0)50 484 881

+382 (0)50 484 882

FAX

+382 (0)50 484 883

@ E-MAIL

mup.emergency.bp@t-com.me

KONTAKT OSOBA

Methija Kuburović

 

 

Područna jedinica Berane za teritorije opština Berane, Rožaje, Andrijevica, Petnjica, Gusinje i Plav

 

 

TELEFON

+382 (0)51 232 866

FAX

+382 (0)51 231 097  

@ E-MAIL

mup.emergency.ba@t-com.me

KONTAKT OSOBA

Denisa Nurković - načelnica

 

 

Područna jedinica Pljevlja za teritorije opština Pljevlja i Žabljak

 

 

TELEFON

+382 (0)52 321 322  

FAX

+382 (0)52 321 316  

@ E-MAIL

mup.emergency.pv@t-com.me

KONTAKT OSOBA

Muamer Amer Hadžalić - načelnik

 

 

Područna jedinica Bar za teritorije opština Bar, Ulcinj i Budva

 

 

TELEFON

+382 (0)30 313 542

FAX

+382 (0)30 313 910   

@ E-MAIL

pjbar@t-com.me

KONTAKT OSOBA

Pera Pavlica Dragišić

 

 

Područna jedinica Herceg Novi za teritorije opština Herceg Novi, Kotor i Tivat

 

 

TELEFON

+382 (0)31 348 502

FAX

+382 (0)31 348 504

@ E-MAIL

mup.emergency.hn@t-com.me

KONTAKT OSOBA

Lidija Petrone Kolar - načelnica