Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

POLITIKA PRIVATNOSTI

Datum objave: 27.04.2020 12:50 | Autor: MUP

Ispis Štampaj stranicu


Ova Politika privatnosti odnosi se na mobilnu aplikaciju „112 MNE“ Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore. Pažljivo pročitajte ovu Politiku privatnosti prije nego preuzmete aplikaciju 112 MNE. Ako se ne slažete sa opisanim uslovima, ne preuzimajte je i ne koristite.

1. Uvod
Aplikacija 112 MNE je dostupna preko Google Play prodavnice na crnogorskom i engleskom jeziku. Prihvatanjem ove Politike privatnosti dobija se dozvola za korišćenje ove aplikacije. Čitanjem ove izjave razumjećete kako obrađujemo korisničke lične podatke.

Aplikacija 112 MNE je razvijena u saradnji Ministarstva unutrašnjih poslova – Direktorata za vanredne situacije Crne Gore i NATO Alijanse. Ovo partnerstvo je realizovano u okviru programa Naukom za mir i bezbjednost, NATO SPS projekta ARCECP G4968 (Pilot projekat napredne regionalne saradnje za koordiniranje u vanrednim situacijama). Ove aktivnosti predstavljaju značajno ulaganje NATO Alijanse u civilne strukture angažmanom naučnika, mladih istraživača u projektu koji su i razvili ovu aplikaciju.

2. Definicije
U ovoj Politici privatnosti koriste se sljedeći izrazi:
• 'vi', 'vaš': korisnik aplikacije;
• „mi“, „nas“ ili „naše“: Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, br. 2;
• „aplikacija“: aplikacija 112 MNE (uključujući sve zakrpe i ažuriranja ove aplikacije);
• „hitna situacija“: svaki događaj kada se korisnici nađu u nevolji gdje je ugrožen život ili zdravlje lica, materijalna i kulturna dobra i životna sredina;
• „OKC112“: Operativno komunikacioni centar 112 za prijem hitnih poziva;
• „noseći broj“: predstavlja broj koji je opredijeljen za SMS servis aplikacije i preko koga se šalju SMS hitne poruke ka broju 112;
• „UI“: korisničko okruženje aplikacije (aplikativni nazivi, tekst i sl.);
• „GPS“: Globalni pozicioni sistem.

3. Opis aplikacije 112 MNE
112 MNE je mobilna aplikacija koja je primarno predviđena za pružanje pomoći u hitnim situacijama. Navedenom se pristupa u polju „OKC112 SOS“, koje sadrži:
• Lociranje korisnika, gdje korisnik može dobiti svoju GPS lokaciju sa adresom, kopirati je i poslati;
• Lociraj i pošalji lokaciju SMS-om hitnoj službi 112. Poruka sadrži poziv za pomoć na crnogorskom i engleskom jeziku sa GPS koordinatom i hiperlinkom za Google Mape i
• Pozovi OKC112, korisnik za poziv ka hitnoj službi OKC112 mora ručno potvrditi da želi poslati SMS sa GPS lokacijom prije nego se ostvari poziv ka 112 broju. Posle potvrde aplikacija šalje SMS sa navedenim podacima i otvara polje za pozive na telefonu korisnika gdje korisnik mora ručno pozvati ispisani 112 broj.
Takođe, aplikacija korisnicima obezbjeđuje i informativni servis:
• Vremenska prognoza (Najnovija mjerenja, Dnevna prognoza, Izgledi vremena, Prognoza za pomorce, Temperatura mora, petodnevna prognoza po gradovima i Visina sniježnog pokrivača);
• Stanje na putevima (Informacije o stanju na putnim pravcima u Crnoj Gori sa vizuelnim prikazom-informacijom na mapi i pozivom ka dežurnoj službi Auto moto saveza Crne Gore, Stanje na putu sa odabirom početne i kranje tačke kretanja, Pomoć na putu sa pregledom najbližih šlep službi u odnosu na GPS poziciju korisnika i pristup kamerama na graničnim prelazima Crne Gore u realnom vremenu);
• Radovi na elektro mreži (Informacije o planiranim prekidima napajanja električnom energijom i pregled dežurnih službi Crnogorskog elektrodistributivnog sistema po gradovima),
• Seizmološki podaci (detaljna informacija o posljednjim zemljotresima u Crnoj Gori sa mogućim pozivom ka dežurnoj službi Sektora za seimologiju, lista i informacija o posljednjim zemljotresima u okruženju,lista i informacija o posljednjim zemljotresima u svijetu).

4. Korišćenje aplikacije
Aplikacija se koristi na sljedeći način:
• Ako se dogodi hitna situacija, u kojoj postoji potreba za pomoć, možete koristiti aplikaciju da biste uputili hitan poziv ili SMS poruku. Pozivom ili SMS porukom ka broju 112 (noseći broj na koji aplikacija šalje SMS je +382 67 189 073) bićete automatski povezani sa dežurnim operaterom u OKC112. SMS i pozivi prema broju 112 su besplatani. Za ovu funkciju korisnik ne treba imati internet na svom uređaju.
• Internet je neophodan u slučaju korišćenja informativnog servisa aplikacije iz tačke 3 stav 2 alineja 1 do 4. Podaci navedenog informativnog servisa se preuzimaju sa zvaničnih Web stranica Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, Auto moto saveza Crne Gore, Crnogorskog elektrodistributivnog sistemai Ministarstva unutrašnjiih poslova. Korišćenje interneta može prouzrokovati troškove po cjenovniku operatora mobilne telefonije korisnika. Ukoliko informativni servis aplikacije ne funkcioniše zbog nedostatka interneta na uređaju korisnika, davalac usluga ove aplikacije i operater mobilne telefonije korisnika nijesu odgovorni za to.
• Za informativni servis „Stanje na putu“ i „Pomoć na putu“, broj zahtjeva po navedenom servisu i korisniku je 3 na dan.
• Pozivanje dežurnih službi iz informativnog servisa aplikacije može biti tarifirano po cjenovniku operatora mobilne telefonije korisnika.
• Aplikacija je dostupna na crnogorskom i engleskom jeziku. UI aplikacije je dostupan na oba navedena jezika dok su podaci informativnog servisa aplikacije dostupni isključivo na crnogorskom jeziku. U informativnom servisu postoji integrisana opcija „Translate“ koja automatski prevodi dostupne podatke sa crnogorskog na engleski jezik preko Google Translate servisa.
• Da biste mogli koristiti aplikaciju, vaš uređaj mora biti uključen, van režima rada u vazduhoplovu, spojen na internet i Vaša GPS lokacija mora biti poznata.

5. Obim dozvole
Dozvola dobijena za korišćenje aplikacije važi za teritoriju Crne Gore na način opisan u ovoj tački. Korišćenje aplikacije van Crne Gore je nemoguće i nije dozvoljeno. Kada koristite aplikaciju, nije Vam dozvoljeno da:
• instalirajte aplikaciju na uređaj koji nije vaš;
• učinite da aplikacija bude dostupna trećoj strani-licu na (peer-to-peer) mreži ili na neki drugi način;
• iznajmite ili prodate aplikaciju;
• date dozvolu za upotrebu aplikacije;
• u hitnim situacijama, prilikom korišćenja funkcije OKC112 SOS aplikacije, korisnik ne smije zloupotrebljavati poziv ili SMS ka broju 112 - OKC-u 112, davanjem lažnih informacija ili upućivanjem poziva koji ne predstavlja hitnu situaciju;
• izmijenite aplikaciju, mijenjate izvorni kod aplikacije i / ili razvijate druge aplikacije na osnovu izvornog koda 112 MNE aplikacije.

6. Zloupotreba aplikacije
Pod zloupotrebom se podrazumijeva: korištenje aplikacije na drugačiji način od one opisane u ovim opštim uslovima za korišćenje, kao i korištenje aplikacije na način kojim se krše prava treće strane. Zloupotreba aplikacije biće sankcionisana u skladu sa propisima Crne Gore.7. Uporeba korisničkih informacija / privatnost
Smatramo da, korišćenjem ove aplikacije, dajete svoju saglasnost da obrađujemo, čuvamo i koristimo sljedeće lične podatke koje aplikacija prikuplja i šalje ka dispečerima OKC112:
• MSISDN- jedinstveni broj korisnika u mobilnoj telefoniji (broj mobilnog telefona korisnika) i
• GPS lokaciju mobilng uređaja korisnika.
Navedeni podaci su neophodni da bi primarna svrha aplikacije za brži odgovor i pružanje pomoći korisniku bila ispunjena. Podaci koji se prikupljaju će se obrađivati, čuvati i koristiti u skladu sa važećim propisima.

8. Podaci o lokaciji
Podaci o lokaciji korisnika se preuzimaju preko GPS-a uređaja na kojem je aplikacija instalirana.Vašu lokaciju aplikacija preuzima i šalje ka OKC112 u slučaju hitne situacije, upućivanjem poziva, SMS poruke ili zahtjevom korisnika koristeći opciju „Lociraj“. Takođe, aplikacija preuzima ovaj podatak i prilikom korišćenja opcija „Stanje na putu“ i „Pomoć na putu“ informativnog servisa aplikacije. Opcija „Stanje na putu“ uzima lokaciju ukoliko korisnik za početnu tačku planirane rute postavi njegovu trenutnu poziciju, dok kod opcije „Pomoć na putu“ aplikacija uzima lokaciju korisnika da bi mu utvrdila pozicije najbliže pomoći na putu (šlep službe). Navedeni podaci koji se preuzimaju u slučaju hitne situacije i zahtjeva za pomoć korisnika se dostavljaju ka OKC112 i čuvaju u skladu s važećim zakonodavstvom. U slučaju informativnog servisa kod opcija „Stanje na putu“ i „Pomoć na putu“, podatke o lokaciji aplikacija koristi lokalno, na uređaju korisnika. Ovi podaci se ne čuvaju ili prosljeđuju ka OKC112.
U navedenim slučajevima korištenje aplikacije bez preuzimanja lokacije nije moguće. Podaci o lokaciji se ne mogu isključiti a ako u određenom trenutku više ne želite da koriste ovu opciju, aplikaciju možete izbrisati sa svog uređaja.

9. Prekid dozvole
Dozvola za korišćenje aplikacije se prekida kada god to želimo mi ili Vi. Imamo pravo da odmah ukinemo dozvolu za korišćenje aplikacije ako prekršite ove uslove ili ako je odlučeno da više ne možete da koristite aplikaciju. Imate slobodu da u bilo kojem trenutku prekinete dozvolu za korišćenje aplikacije. Nakon prekida dozvole za korišćenje prekinućete da koristite aplikaciju i izbisaćete je sa Vašeg uređaja. Imamo pravo da blokiramo Vaše korišćenje aplikacije na bilo koji način po našem izboru.

10. Izmjena aplikacije i uslova korišćenja
Imamo pravo da izmijenimo aplikaciju (na primjer, u slučaju ažuriranja aplikacije), da je suspendujemo ili prekinemo njeno korišćenje bez prethodne najave. Ne možemo biti odgovorni za bilo kakve prigovore ili optužbe koje se mogu u budućnosti javiti na osnovu prethodno navedene izmjene tj. nenajavljene suspenzije ili prekida rada aplikacije. Imamo pravo da izmijenimo ove uslove korišćenja, Politiku prvatnosti, na primjer ako je to neophodno zbog promjena-ažuriranja na aplikaciji ili primjenenove legislative. Ako uslovi korišćenja, Politika privatnosti budu izmijenjeni, Vi ćete biti obaviješteni o tome i bićete pitani da li se slažete sa izmjenama. Ukoliko se ne složite sa izmjenama dozvola za korišćenje će biti ukinuta.

11. Intelektualna svojina
Softver, uključujući sva prava intelektualnog vlasništva kaja sadrži, jeste i ostaje eskluzivno vlasništvo Ministarstva unutrašnjih poslova. Saglasni ste da ćete spriječiti neovlašćeno kopiranje softvera. Bilo koji naziv softvera ili u softveru, sve kopije softvera (kompletne, djelimične ili u bilo kojoj drugoj formi) i sva prava intelektualne svojine ostaju vlasništvo Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore. Ako nije direktno navedeno u ovom dokumentu, Ministarstvo unutrašnjih poslova Vam ne daje nikakva izričita ili implicitna prava u kontekstu patenata, autorskih prava, zaštitnih znakova ili informacija u vezi nas. Morate da poštujete ta prava i ne koristite bilo koju od gore navedenih informacija za bilo šta drugo sem za normalnu upotrebu aplikacije kao što je i opisano u u ovoj Politici privatnosti – uslovima korišćenja.

12. Odgovornost
Ne odgovaramo za materijalne ili nematerijalne štete, u bilo kojoj formi, koje proizilaze ili proisteknu iz nemogućnosti aplikacije da funkcioniše ili nepravilnog rada aplikacije. Ako se u bilo kojem trenutku desi da aplikacija ne radi i dođe do hitne situacije, morate se obratiti OKC112 pozivom na broj 112 ili ostalim hitnim službama na njihove brojeve za prijem hitnih poziva.
Ne odgovaramo za bilo kakvo gubljenje podataka izazvano korišćenjem ove aplikacije.
Aplikacija se ne može dovesti u vezu sa brzinom odgovora operatera za prijem hitnih poziva, mogićim nedostatkom odgovora ili za kvalitet pružene pomoći od strane istih. Takođe, ukoliko komunikacioni sistem OKC112 ne radi, hitni poziv neće biti ostvaren.

13. Garancija
Svjesni ste i saglasni da aplikaciju koristite na sopstveni rizik. Korisnost i kvalitet aplikacije zavsi od Vas i drugih korisnika koji je pravilno koriste. Mi na to nemamo uticaja.
Ne garantujemo rad ili kvalitet aplikacije, tačnost informacija koje pruža aplikacija. Ne pružamo usluge podrške. Nijesmo u obavezi da ažuriramo ili održavamo aplikaciju.

Informativni podaci (informacije) koje aplikacija prikuplja i prikazuje korisniku se prikupljaju sa zvaničnih sajtova institucija u Crnoj Gori čijoj nadležnosti pripadaju što je navedeno i u samoj aplikaciji: Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, Auto moto saveza Crne Gore, Crnogorskog elektrodistributivnog sistema i Ministarstva unutrašnjih poslova. Ne garantujemo dostupnost podataka ukoliko navedene institucije prestanu da održavaju svoje sajtove ili prestanu da postavljaju i redovno ažuriraju informacije iz svojih nadležnosti na svojim sajtovima.
Ne garantujemo brzinu reagovanja i kvalitet pružanja hitne pomoći OKC112 jer navedeno ne zavisi od aplikacije. Aplikacija omogućava što brže povezivanje korisnika sa OKC112 dajući njegovu GPS lokaciju što predstavlja veliku pomoć primaocima hitnog poziva u OKC112.

Nikakva usmena ili pismena poruka od nas se ne može tretirati kao garancija.

14. Važeći zakon
Crnogorski zakoni se primenjuje na ove uslove i odredbe Politike privatnosti, kao i na pravni odnos između Vas i nas.
Ova aplikacija je dizajnirana tako da poštuje sledeće domaće i međunarodno zakonodavstvo u pogledu zaštite podataka i privatnosti korisnika:
• Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 79/08, 70/09, 44/12, 22/)
• Uredba (EU) 2016/679 evropskog parlamenta i savjeta od 27. aprila 2016. godine o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu podatka o ličnosti i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opšta uredba o zaštiti podataka)