Мања слова Већа слова РСС

Питајте Министарство

>

Позив за пријављивање кандидата за полагање испита ради стицања лиценце за израду планова заштите и спашавања привредних друштава, других правних лица и предузетника

Датум објаве: 01.10.2019 16:21 | Аутор: МУП

Испис Штампај страницу


Заказује се полагање испита ради стицања лиценце за израду планова заштите и спашавања привредних друштава, других правних лица и предузетника (предузетних планова заштите и спашавања) у новембру 2019. године, у просторијама Директората за ванредне ситуације, Министарства унутрашњих послова, улица Јована Томашевића бб Подгорица.

Захтјев за полагање испита ради стицања лиценце за израду предузетних планова заштите и спашавање подноси се Министарству унутрашњих послова – Директорату за ванредне ситуације (архива МУП-а), најкасније до 11. октобра 2019. године.

Уз захтјев, кандидат прилаже сљедећу документацију:
- доказ да кандидат има најмање ВИИ1 ниво оквира квалификација, и
- доказ да кандидат има најмање пет година радног искуства на пословима заштите и спашавања.

Накнаду трошкова полагања испита у износу од 300,00 ЕУР кандидати уплаћују на уплатни рачун Министарства унутрашњих послова број 825-79-81 – Приходи од услуга, еко кода 7149400028, с позивом на број 302003177, сврха уплате: Накнада трошкова полагања испита ради стицања лиценце за израду предузетних планова заштите и спашавања.

Доказ о уплати накнаде трошкова полагања испита кандидати дужни су да предају секретару Комисије прије почетка полагања испита.

Начин полагања испита предвиђен је Правилником о програму и начину полагања испита и обрасцу лиценце за израду планова заштите и спашавања привредних друштава, других правних лица и предузетника (“Сл. лист ЦГ”, број 21/18).

Испит се полаже пред Комисијом за полагање испита за израду планова заштите и спашавања привредних друштава, других правних лица и предузетника, по Програму полагања испита за израду предузетних планова и састоји се из писаног и усменог дијела.

Писани дио испита састоји се из израде писаног задатка из:

1) елабората о процјени ризика на основу којих се израђују предузетни планови заштите и спашавања, и
2) предузетних планова заштите и спашавања за различите врсте ризика.

Усмени дио испита полаже се из сљедећих предмета:

1) Уставни систем,
2) Основи система државне управе и локалне самоуправе,
3) Систем заштите и спашавања,
4) Планирање у области заштите и спашавања.

Кандидатима који испуњавају услове за полагање испита ради стицања лиценце за израду предузетних планова заштите и спашавања доноси се се рјешење о испуњавању услова за полагање испита ради стицања лиценце за израду предузетних планова заштите и спашавања.

О тачном датуму и времену одржавања испита, кандидати ће бити непосредно обавијештени најкасније 15 дана прије дана полагања испита.

За све додатне информације, заинтересовани кандидати могу се обратити секретару Комисије Кристини Палајса-Бацковић путем телефона: 067/112-007 и на емаил: кристина.бацковиц@муп.гов.ме

Захтјев можете преузети на сљедећем линку: Захтјев за полагање испита ради стицања лиценце


ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ
мр Љубан Тмушић