Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

U Sarajevu potpisan Sporazum u oblasti pripremljenosti i prevencije katastrofa

U Sarajevu potpisan Sporazum u oblasti pripremljenosti i prevencije katastrofa
Datum objave: 04.07.2018 11:53 | Autor: MUP

Ispis Štampaj stranicu


Danas je u Sarajevu generalni direktor Direktorata za vanredne situacije MUP-a Crne Gore Mirsad Mulić potpisao Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade ostalih država članica Inicijative za pripremljenost i prevenciju katastrofa u jugoistočnoj Evropi o opisu poslova države domaćina za osoblje Sekretarijata Inicijative za pripremljenost i prevenciju katastrofa u jugoistočnoj Evropi (DPPI SEE).

Ovim sporazumom se određuje da je sjedište Sekretarijata Inicijative za pripremljenost i prevenciju katastrofa u jugoistočnoj Evropi u Sarajevu, i da zemlja domaćin obezbjeđuje prostor i pokriva operativne troškove Sekretarijata, kao i da se pravni kapaciteti, privilegije i imuniteti Sekretarijata definišu u Sporazumu zemlje domaćina zaključenom između zemlje domaćina i ostalih država članica Inicijative - Republike Albanije, Republike Makedonije, Republike Hrvatske, Republike Bugarske, Crne Gore, Republike Slovenije, Republike Srbije, Republike Turske i Rumunije.

MUPMemorandumom o razumijevanju o institucionalnom okviru Inicijative za pripremljenost i prevenciju katastrofa u jugoistočnoj Evropi uređeni su uslovi saradnje i međusobne pomoći između Crne Gore i država regiona: Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Makedonije, Republike Hrvatske, Republike Bugarske, Republike Slovenije, Republike Srbije, Republike Turske i Rumunije.

Cilj Sporazuma je da se obezbijedi  da Sekretarijat obavlja svoje dužnosti i funkcije efikasno preko potpuno operativnog sjedišta Sekretarijata, imajući u vidu da pravni status, privilegije i imunitet neophodni za funkcionisanje i uspješno ostvarivanje misije Sekretarijata nijesu bili regulisani na adekvatan način.