Мања слова Већа слова РСС

Питајте Министарство

>

Данас одржана Четврта конференција Националне платформе за смањење ризика од катастрофа

Данас одржана Четврта  конференција Националне платформе за смањење ризика од катастрофа
Датум објаве: 20.12.2017 15:08 | Аутор: МУП

Испис Штампај страницу


Директорат за ванредне ситуације МУП-а организовао је данас у Подгорици четврту по реду конференцију Националне платформе за смањење ризика од катастрофа. Конференцији су присуствовали чланови Одбора за смањења ризика од катастрофа, представници органа државне управе и локалних самоуправа и невладиних организација.

У уводном дијелу конференције присутнима су се обратили генерални директор Директората за ванредне ситуације Мирсад Мулић, и генерални директор Директората за шумарство Адем Фетић, након чега су учесници имали неколико перезентација и прилику за конструктивни дијалог и размјену професионалних искустава.

МУПТема овогодишње конференције били су пожари, који представљају један од најчешћих хазарда у Црној Гори. Пожарна сезона која је за нама, према ријечима генералног директора Мулића, показала је да је систем заштите и спашавања функционисао у пуном капацитету, али да постоји простор за унапређење. У складу са расположивим материјалним и људским ресурсима једна тешка сезона завршена је са највећим капиталом: без људских жртава, изгорелих стамбено-пословних објеката и оштећене путне и друге инфраструктуре, навео је генерални директор Мулић.

У току радног дијела конференције учесници су размијенили искуства и донијели сљедеће закључке:
1. Екстремне метео и хидролошке ситуације су последњих неколико година значајно повећале ризик, економску штету и угроженост људских живота од пожара, што захтијева улагање систематског напора у подизању нивоа свијести грађана о важности превенције, као и нужности унапређивања механизма раног обавјештавања и узбуњивања.
2. Унаприједити законодавни оквир у области заштите од пожара на отвореном простору у циљу боље организованости у спровођењу превентивних, али и мјера на гашењу пожара.
3. Континуирано спроводити све прописане превентивне мјере, посебно оне које доприносе спречавању догађања пожара на отвореном простору кроз сталне кампање о заштити од пожара, како би се развијала безбједносна култура и подизао ниво свијести грађана о важности шумских комплекса, о опасностима и штетама које могу настати у случајевима несавјесног поступања, нарочито за вријеме повећаног ризика од настанка пожара.
4. Неопходно је, у оквиру планираних реформи сектора шумарства, створити претпоставке за набавку потребне опреме и средстава за гашење пожара на простору којима газдује Управа за шуме, израдити предузетне планове заштите и спашавања од пожара, те организовати стручно оспособљавање и усавршавање припадника предузетних јединица.
5. Активно укључити кориснике шума у спровођењу превентивних, оперативних мјера заштите и спашавања од пожара као и санационе мјере.
6. Интензивирати сарадњу са власницима приватних шума у виду оснивања јавно‐приватних партнерстава, на основу чега би власници шума учествовали у превенцији и преузимању одговорности за заштиту шумских посједа.
7. Израдити предузетне планове заштите и спашавања од пожара за подручја националних паркова и других области од посебне намјене и обезбиједити финансијска средства за набавку недостајуће опреме и средстава која ће служити за благовремено сузбијање пожара.
8. Ради реализације стратешких приоритета и циљева Сендаи оквира за смањење ризика од катастрофа (2015-2030), потребно је донијети Стратегију за смањење ризика од катастрофа у Црној Гори са Акционим планом за период 2018-2023; израдити локалне стратегије за смањење ризика од катастрофа; израдити Националну процјену ризика од катастрофа и локалне процјене ризика од катастрофа; израдити националне, општинске и предузетне планова за заштиту и спашавање за различите врсте ризика укључујући пожаре; наставити са спровођењем програма и пројеката у области смањења ризика од катастрофа, као и са одржавањем различитих конференција, семинара, обука и вјежби у области смањења ризика од катастрофа; наставити са подизањем свијести свих заинтересованих страна о смањењу ризика од катастрофа; редовно одржавати конференције Националне платформе за смањење ризика од катастрофа; реализовати програме стручног оспособљавања и усавршавања припадника оперативних јединица за заштиту и спашавање; наставити са улагањем у смањење ризика од катастрофа на локалном и националном нивоу; спроводити и друге активности које имају за циљ јачање отпорности заједница на катастрофе.
9. Спроводити неопходне активности на оснивању добровољних ватрогасних друштава на руралним подручјима и њиховој увезаности у систем заштите и спашавања.
10. Унаприједити прекограничну, регионалну и међународну сарадњу у области заштите и спашавања од пожара.
11. Успоставити поуздани извор финансирања система заштите и спашавања од пожара на отвореном простору.
12. Утврдити оправданост формирања оперативно-прогностичког центра, који ће бити техничко-технолошки опремљен са онлине продуктима за рану најаву опасности тј. ризика од постојања пожара.
13. У складу са потребама јединица локалних самоуправа неопходно је кадровски и материјално оснажити њихове надлежности и улогу, као и побољшати знања и вјештине у процесу смањења ризика од пожара.
14. Континуирано вршити подизање нивоа свијести доносиоца одлука на националном и локалном нивоу (Координациони тим за заштиту и спашавање и општински тимови за заштиту и спашавање) по питању адекватног поступања у случају догађања пожара на отвореном простору.