Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Danas održana Četvrta konferencija Nacionalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa

Danas održana Četvrta  konferencija Nacionalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa
Datum objave: 20.12.2017 15:08 | Autor: MUP

Ispis Štampaj stranicu


Direktorat za vanredne situacije MUP-a organizovao je danas u Podgorici četvrtu po redu konferenciju Nacionalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa. Konferenciji su prisustvovali članovi Odbora za smanjenja rizika od katastrofa, predstavnici organa državne uprave i lokalnih samouprava i nevladinih organizacija.

U uvodnom dijelu konferencije prisutnima su se obratili generalni direktor Direktorata za vanredne situacije Mirsad Mulić, i generalni direktor Direktorata za šumarstvo Adem Fetić, nakon čega su učesnici imali nekoliko perezentacija i priliku za konstruktivni dijalog i razmjenu profesionalnih iskustava.

MUPTema ovogodišnje konferencije bili su požari, koji predstavljaju jedan od najčešćih hazarda u Crnoj Gori. Požarna sezona koja je za nama, prema riječima generalnog direktora Mulića, pokazala je da je sistem zaštite i spašavanja funkcionisao u punom kapacitetu, ali da postoji prostor za unapređenje. U skladu sa raspoloživim materijalnim i ljudskim resursima jedna teška sezona završena je sa najvećim kapitalom: bez ljudskih žrtava, izgorelih stambeno-poslovnih objekata i oštećene putne i druge infrastrukture, naveo je generalni direktor Mulić.

U toku radnog dijela konferencije učesnici su razmijenili iskustva i donijeli sljedeće zaključke:
1. Ekstremne meteo i hidrološke situacije su poslednjih nekoliko godina značajno povećale rizik, ekonomsku štetu i ugroženost ljudskih života od požara, što zahtijeva ulaganje sistematskog napora u podizanju nivoa svijesti građana o važnosti prevencije, kao i nužnosti unapređivanja mehanizma ranog obavještavanja i uzbunjivanja.
2. Unaprijediti zakonodavni okvir u oblasti zaštite od požara na otvorenom prostoru u cilju bolje organizovanosti u sprovođenju preventivnih, ali i mjera na gašenju požara.
3. Kontinuirano sprovoditi sve propisane preventivne mjere, posebno one koje doprinose sprečavanju događanja požara na otvorenom prostoru kroz stalne kampanje o zaštiti od požara, kako bi se razvijala bezbjednosna kultura i podizao nivo svijesti građana o važnosti šumskih kompleksa, o opasnostima i štetama koje mogu nastati u slučajevima nesavjesnog postupanja, naročito za vrijeme povećanog rizika od nastanka požara.
4. Neophodno je, u okviru planiranih reformi sektora šumarstva, stvoriti pretpostavke za nabavku potrebne opreme i sredstava za gašenje požara na prostoru kojima gazduje Uprava za šume, izraditi preduzetne planove zaštite i spašavanja od požara, te organizovati stručno osposobljavanje i usavršavanje pripadnika preduzetnih jedinica.
5. Aktivno uključiti korisnike šuma u sprovođenju preventivnih, operativnih mjera zaštite i spašavanja od požara kao i sanacione mjere.
6. Intenzivirati saradnju sa vlasnicima privatnih šuma u vidu osnivanja javno‐privatnih partnerstava, na osnovu čega bi vlasnici šuma učestvovali u prevenciji i preuzimanju odgovornosti za zaštitu šumskih posjeda.
7. Izraditi preduzetne planove zaštite i spašavanja od požara za područja nacionalnih parkova i drugih oblasti od posebne namjene i obezbijediti finansijska sredstva za nabavku nedostajuće opreme i sredstava koja će služiti za blagovremeno suzbijanje požara.
8. Radi realizacije strateških prioriteta i ciljeva Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa (2015-2030), potrebno je donijeti Strategiju za smanjenje rizika od katastrofa u Crnoj Gori sa Akcionim planom za period 2018-2023; izraditi lokalne strategije za smanjenje rizika od katastrofa; izraditi Nacionalnu procjenu rizika od katastrofa i lokalne procjene rizika od katastrofa; izraditi nacionalne, opštinske i preduzetne planova za zaštitu i spašavanje za različite vrste rizika uključujući požare; nastaviti sa sprovođenjem programa i projekata u oblasti smanjenja rizika od katastrofa, kao i sa održavanjem različitih konferencija, seminara, obuka i vježbi u oblasti smanjenja rizika od katastrofa; nastaviti sa podizanjem svijesti svih zainteresovanih strana o smanjenju rizika od katastrofa; redovno održavati konferencije Nacionalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa; realizovati programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja pripadnika operativnih jedinica za zaštitu i spašavanje; nastaviti sa ulaganjem u smanjenje rizika od katastrofa na lokalnom i nacionalnom nivou; sprovoditi i druge aktivnosti koje imaju za cilj jačanje otpornosti zajednica na katastrofe.
9. Sprovoditi neophodne aktivnosti na osnivanju dobrovoljnih vatrogasnih društava na ruralnim područjima i njihovoj uvezanosti u sistem zaštite i spašavanja.
10. Unaprijediti prekograničnu, regionalnu i međunarodnu saradnju u oblasti zaštite i spašavanja od požara.
11. Uspostaviti pouzdani izvor finansiranja sistema zaštite i spašavanja od požara na otvorenom prostoru.
12. Utvrditi opravdanost formiranja operativno-prognostičkog centra, koji će biti tehničko-tehnološki opremljen sa online produktima za ranu najavu opasnosti tj. rizika od postojanja požara.
13. U skladu sa potrebama jedinica lokalnih samouprava neophodno je kadrovski i materijalno osnažiti njihove nadležnosti i ulogu, kao i poboljšati znanja i vještine u procesu smanjenja rizika od požara.
14. Kontinuirano vršiti podizanje nivoa svijesti donosioca odluka na nacionalnom i lokalnom nivou (Koordinacioni tim za zaštitu i spašavanje i opštinski timovi za zaštitu i spašavanje) po pitanju adekvatnog postupanja u slučaju događanja požara na otvorenom prostoru.