Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

 

 

SEKTORSKA BUDŽETSKA PODRŠKA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA INTEGRISANO UPRAVLJANJE GRANICOM


 


Sektorska budžetska podrška predstavlja priznanje u naporima Crne Gore da implementira u potpunosti Strategiju za integrisano upravljanje granicom. Ovaj program predstavlja novi vid pretpristupne podrške EU i prvi put se sprovodi u Crnoj Gori, a korisnici sektorske budžetske podrške su Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo finansija-Uprava carina.

Pored kriterijuma koji se tiču stabilnog makroekonomskog okvira, unaprijeđenog upravljanja javnim finansijama, transparentnosti i kontrole budžeta, potrebno je bilo prikazati i zadovoljavajući napredak u realizaciji mjera iz pregovaračkog poglavlja 24, kao i ostvarene rezultate u oblasti integrisanog upravljanja granicom.

Imajući u vidu ciljeve koje Crna Gora želi da ostvari u narednom periodu, sektorska budžetska podrška u iznosu do 20 miliona eura je odobrena iz IPA programa 2015 i predstavlja značajan doprinos u ispunjavanju EU standarda.

Sektorska budžetska podrška podijeljena je u tri tranše, od kojih je prva tranša fiksna u iznosu od 8 miliona eura, dok su preostale dvije tranše varijabilne i samim tim uslovljene ispunjavanjem određenih indikatora.

Prva tranša (fiksna) u iznosu od 8 miliona eura je isplaćena u decembru 2016. godine.

Inforgafik sektorske budžetske podrške možete pogledati ovdje.

Infografik na engleskom jeziku možete pogledati ovdje.