Мања слова Већа слова РСС
МУППитајте Министарство

Родна равноправност

14.09.2018.

Приручник о интегритету - питања и одговори

Приручник је намијењен запосленима у јавној управи и садржи питања и одговоре везане за корупцију као негативну друштвену појаву и интегритет као супротну и пожељну одредницу за унапређење ефикасности, транспарентности и одговорности - интегритета јавне управе.

14.09.2018.

Приручник о родној равноправности у Управи полиције

У циљу реализације мјера за постизање родне равноправности Министарство унутрашњих послова је у сарадњи са међународним партнерима израдило приручник о родној равноправности у Управи полиције.

14.09.2018.

План за повећање броја полицијских службеница у Управи полиције за период 2018 – 2019. године

План за повећање броја полицијских службеница у Управи полиције за 2018. – 2019.г. представља развојни документ за имплементацију политике родне равноправности у Управи полиције. План садржи разлоге за увођење позитивних мјера, циљеве који се њима постижу, начин спровођења мјера, рокове за реализацију и надзор над спровођењем мјера.