Мања слова Већа слова РСС
 
МУП
 

 

Питајте Министарство

Издавање докумената

30.09.2019.

Обрасци захтјева у вези са остваривањем права на држављанство

Обрасци захтјева у вези са остваривањем права на држављанство

30.09.2019.

Образац захтјева за употребу мобилне станице

Образац захтјева за употребу мобилне станице

30.09.2019.

СМЈЕРНИЦЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДРЖАВЉАНСТВО ЗА ОСОБЕ С ИНВАЛИДИТЕТОМ

Држављанство представља статус особе која је, према обичају или закону, препозната као правни члан суверене државе или припадник одређене нације. Свака земља има своју политику, прописе и критеријуме о томе ко има право на држављанство. Особа може бити призната или добити држављанство по више основа. Обично је држављанство засновано на околностима рођења аутоматско, али у другим случајевима може бити захтијевано аплицирање.

30.09.2019.

СМЈЕРНИЦЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ЛИЧНУ КАРТУ И ПАСОШ ЗА ОСОБЕ С ИНВАЛИДИТЕТОМ

Конвенција УН о правима особа с инвалидитетом је најзначајнији међународни документ којим се штите права ОСИ. Црна Гора ју је ратификовала 2009. године и обавезала се на прилагођавање свог законског оквира ради остваривања права ОСИ.

16.07.2019.

Информације за странце - привремени боравак и рад

Странац у Црној Гори може да ради на основу дозволе за привремени боравак и рад или потврде о пријави рада.

17.07.2017.

РОКОВИ ЗА РЈЕШАВАЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЧНЕ КАРТЕ, ПАСОША, САОБРАЋАЈНЕ И ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ

У пракси рок за издавање личне карте, пасоша и возачке дозволе је пет дана.

16.07.2017.

Поступак и потребни докази за издавање личних докумената - ЛИЧНА КАРТА

Поступак и потребни докази за издавање личних докумената - ЛИЧНА КАРТА Лична карта је електронска јавна исправа којом грађанин који има црногорско држављанство доказује идентитет и држављанство. Пунољетни држављанин Црне Горе који има пребивалиште у Црној Гори, обавезан је да има важећу личну карту, издату у складу са Законом о личној карти. Црногорски држављанин млађи од 18 година живота, који има пребивалиште у Црној Гори, има право на личну карту.

16.07.2017.

Поступак и потребни докази за издавање личних докумената -ПАСОШ

Поступак и потребни докази за издавање личних докумената -ПАСОШ Право на биометријски пасош има црногорски држављанин. Пасош црногорском држављанину издаје Министарство унутрашњих послова. Пасош се издаје са роком важења од 10 година, а лицу млађем од 4 године живота, пасош се издаје са роком важења од двије године.

16.07.2017.

ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА И РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА

Издавање возилачке дозволе и лиценце за инструктора вожње регулисано је Законом о безбједности саобраћаја на путевима („Службени лист ЦГ“, бр. 33/12, 58/14, 14/17 и 66/19), а у члановима 177 и 223 прописани су докази који се прилажу уз захтјев.

16.07.2017.

ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА

Набавка и регистрација оружја, уређена је Законом о оружју »Службени лист ЦГ«, број 10/15...