Manja slova Veća slova RSS
 
MUP
 

 

Pitajte Ministarstvo

Izdavanje dokumenata

30.09.2019.

Obrasci zahtjeva u vezi sa ostvarivanjem prava na državljanstvo

Obrasci zahtjeva u vezi sa ostvarivanjem prava na državljanstvo

30.09.2019.

Obrazac zahtjeva za upotrebu mobilne stanice

Obrazac zahtjeva za upotrebu mobilne stanice

30.09.2019.

SMJERNICE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DRŽAVLJANSTVO ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Državljanstvo predstavlja status osobe koja je, prema običaju ili zakonu, prepoznata kao pravni član suverene države ili pripadnik određene nacije. Svaka zemlja ima svoju politiku, propise i kriterijume o tome ko ima pravo na državljanstvo. Osoba može biti priznata ili dobiti državljanstvo po više osnova. Obično je državljanstvo zasnovano na okolnostima rođenja automatsko, ali u drugim slučajevima može biti zahtijevano apliciranje.

30.09.2019.

SMJERNICE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA LIČNU KARTU I PASOŠ ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom je najznačajniji međunarodni dokument kojim se štite prava OSI. Crna Gora ju je ratifikovala 2009. godine i obavezala se na prilagođavanje svog zakonskog okvira radi ostvarivanja prava OSI.

16.07.2019.

Informacije za strance - privremeni boravak i rad

Stranac u Crnoj Gori može da radi na osnovu dozvole za privremeni boravak i rad ili potvrde o prijavi rada.

17.07.2017.

ROKOVI ZA RJEŠAVANJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE LIČNE KARTE, PASOŠA, SAOBRAĆAJNE I VOZAČKE DOZVOLE

U praksi rok za izdavanje lične karte, pasoša i vozačke dozvole je pet dana.

16.07.2017.

Postupak i potrebni dokazi za izdavanje ličnih dokumenata - LIČNA KARTA

Postupak i potrebni dokazi za izdavanje ličnih dokumenata - LIČNA KARTA Lična karta je elektronska javna isprava kojom građanin koji ima crnogorsko državljanstvo dokazuje identitet i državljanstvo. Punoljetni državljanin Crne Gore koji ima prebivalište u Crnoj Gori, obavezan je da ima važeću ličnu kartu, izdatu u skladu sa Zakonom o ličnoj karti. Crnogorski državljanin mlađi od 18 godina života, koji ima prebivalište u Crnoj Gori, ima pravo na ličnu kartu.

16.07.2017.

Postupak i potrebni dokazi za izdavanje ličnih dokumenata -PASOŠ

Postupak i potrebni dokazi za izdavanje ličnih dokumenata -PASOŠ Pravo na biometrijski pasoš ima crnogorski državljanin. Pasoš crnogorskom državljaninu izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova. Pasoš se izdaje sa rokom važenja od 10 godina, a licu mlađem od 4 godine života, pasoš se izdaje sa rokom važenja od dvije godine.

16.07.2017.

VOZAČKA DOZVOLA I REGISTRACIJA VOZILA

Izdavanje vozilačke dozvole i licence za instruktora vožnje regulisano je Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima („Službeni list CG“, br. 33/12, 58/14, 14/17 i 66/19), a u članovima 177 i 223 propisani su dokazi koji se prilažu uz zahtjev.

16.07.2017.

ORUŽJE I MUNICIJA

Nabavka i registracija oružja, uređena je Zakonom o oružju »Službeni list CG«, broj 10/15...