Manja slova Veća slova RSS
MUP


VAŽNI BROJEVI: 

JEDINSTVENI BROJ
ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
112

POLICIJA 122

OPŠTINSKE SLUŽBE
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
123

HITNA MEDICINSKA POMOĆ 124Pitajte Ministarstvo

Građani

15.12.2014.

Postupanje u vanrednim situacijama - KLIZIŠTA I ODRONI

Postupanje u vanrednim situacijama - KLIZIŠTA I ODRONI Klizišta predstavljaju kretanje zemlje, kamenja i drugih nanosa. Aktiviraju se i razvijaju brzo, kada se voda akumulira u zemljištu kao posljedica jakih i obilnih kiša, podzemnih voda, otapanja snijega i neadekvatne eksploatacije zemljišta. Odron nastaje naglim otkidanjem i stropoštavanjem stijenske mase niz strme padine. Vrlo često se javljaju prilikom snažnih zemljotresa ili vulkanskih erupcija.

15.12.2014.

Postupanje u vanrednim situacijama - POPLAVE

Postupanje u vanrednim situacijama - POPLAVE

Poplave su česte elementarne nepogode koje mogu biti lokalnih razmjera – ukoliko pogađaju naselje ili manje zajednice, ili velikih razmjera – ukoliko pogađaju čitave slivove rijeka i veći broj opština. Poplave se mogu dogoditi svuda. Čak i vrlo mali potoci, rječice, kanali za odvod ili kišni kanali, koji djeluju bezopasno, mogu izazvati poplave većih razmjera. Poplave se najčešće ne mogu spriječiti, ali postoje određene aktivnosti koje čovjek može preduzeti, a koje će preduprijediti ili umanjiti posljedice prouzrokovane ovom prirodnom nepogodom.

15.12.2014.

Postupanje u vanrednim situacijama - POŽAR

Postupanje u vanrednim situacijama - POŽAR

Požar je nekontrolisano gorenje koje nanosi materijalnu štetu, ugrožava ljudske živote i životnu sredinu. Požar je realna opasnost u kojoj se, pored imovine, može izgubiti i život. Nemojte dozvoliti da vam se to dogodi, obezbijedite se na vrijeme

15.12.2014.

Postupanje u vanrednim situacijama - ZEMLJOTRES

Postupanje u vanrednim situacijama - ZEMLJOTRES

Zemljotres ili potres nastaje usljed pomjeranja tektonskih ploča, kretanja Zemljine kore ili pojave udara. Posljedica toga je podrhtavanje tla zbog oslobađanja velike energije.Nauka koja proučava zemljotrese naziva se seizmologija (grč. seismos – potres i logos - nauka). Instrument za registrovanje zemljotresa nazivamo seizmograf. Nasuprot rasprostranjenom uvjerenju da su to rijetke pojave, zemljotresi se dešavaju vrlo često. Na sreću, najveći broj je slabijeg intenziteta, koji ne izaziva oštećenja.