Manja slova Veća slova RSSPitajte Ministarstvo

IMPLEMENTACIJA ZAKONA O FINANSIRANJU POLITIČKIH SUBJEKATA I IZBORNIH KAMPANJA

IZBORI 2020.godine

Analitička kartica za period od 20.06.2020. do 28.06.2020.godine

Putni nalozi za službena vozila MUP-a od 20.06. 2020. do 29.06.2020.godine

Analitička kartica za period od 29.06.2020. do 05.07.2020.godine

Putni nalozi za službena vozila MUP-a od 29.06.2020.- 05.07.2020.godine

Analitička kartica za period od 06.07.2020. do 12.07.2020.godine

Putni nalozi za službena vozila MUP-a od 06.07.2020.do 12.07.2020.godine

Analitička kartica za period od 13.07.2020. do 19.07.2020.godine

Putni nalozi za službena vozila MUP-a od 13.07.2020. do 19.07.2020.godine

Analitička kartica za period od 20.07.2020. do 26.07.2020.godine

Putni nalozi za službena vozila MUP-a od 20.07.2020. do 26.07.2020.godine

Analitička kartica za period od 27.07.2020. do 02.08.2020.godine

Putni nalozi za službena vozila MUP-a od 27.07.2020. do 02.08.2020. godine

Analitička kartica za period od 03.08.2020. do 09.08.2020. godine

Putni nalozi za službena vozila MUP-a za period od 03.08.2020.-09.08.2020.godine

Analitička kartica za period od 10.08.2020. do 16.08.2020.godine

Putni nalozi za službena vozila MUP-a za period od 10.08.2020. do 16.08.2020.godine

Analitička kartica za period od 17.08.2020. do 23.08.2020.godine

Putni nalozi za službena vozila MUP-a za period od 17.08.2020. do 23.08.2020.godine

Analitička kartica za period od 24.08.2020. do 30.08.2020.godine

Putni nalozi za službena vozila MUP-a za period od 24.08.2020. do 30.08.2020.godine

Analitička kartica za period od 31.08.2020. do 06.09.2020. godine

Analitička kartica MUP-a za period od 07.09.2020. do 13.09.2020.godine

Analitička kartica MUP-a  za period od 14.09.2020. do 20.09.2020.godine

Analitička kartica MUP-a  za period od  21.09.2020. do 27.09.2020.godine

Analitička kartica MUP-a  za period 28.09.2020. do 30.09.2020.godine

 

 

IZBORI 2018.GODINE

Realizacija budžeta MUP-a za period od 20.01. do 28.01.2018. godine

Putni nalozi za službena vozila MUP-a za period od 20.01. do 28.01.2018. godine

Realizacija budžeta MUP-a za period od 29.01. do 04.02.2018.godine

Putni nalozi za službena vozila MUP-a za period od 29.01. do 04.02.2018. godine

Realizacija budžeta MUP-a za period od 05.02. do 11.02.2018. godine

Putni nalozi za službena vozila MUP-a za period od 05.02. do 11.02.2018. godine

Realizacija budžeta MUP-a za period od 12.02. do 18.02.2018. godine

Putni nalozi za službena vozila MUP-a za period od 12.02. do 18.02.2018.godine

Realizacija budžeta MUP-a za period od 19.02. do 25.02.2018.godine

Putni nalozi za službena vozila MUP-a za period od 19.02.do 25.02.2018.godine

Realizacija budžeta MUP-a za period od 26.02. do 04.03.2018. godine

Putni nalozi za službena vozila MUP-a za period od 26.02. do 04.03.2018.godine

Realizacija budžeta MUP-a za period od 05.03. do 11.03.2018.godine

Putni nalozi za službena vozila MUP-a za period od 05.03. do 12.03.2018. godine

Realizacija budžeta MUP-a za period od 12.03. do 18.03.2018.godine

Putni nalozi za službena vozila MUP-a za period od 12.03. do 18.03. 2018.godine

Realizacija budžeta MUP-a za period od 19.03. do 25.03.2018. godine

Putni nalozi za službena vozila MUP-a za period od 19.03. do 25.03.2018.godine

Realizacija budžeta MUP-a za period od 26.03. do 01.04.2018.godine

Putni nalozi za službena vozila MUP-a za period od 26.03.do 01.04.2018.godine

Realizacija budžeta  MUP-a za period od 02.04. do 08.04.2018.godine

Putni nalozi za službena vozila MUP-a za period od 02.04.do 08.04.2018.godine

Realizacija budžeta MUP-a za period od 09.04. do 15.04.2018. godine

Putni nalozi za službena vozila MUP-a za period od 09.04. do 15.04.2018.godine

Realizacija budžeta MUP-a za period od 16.04. do 23.04.2018.godine

Putni nalozi za službena vozila MUP-a za period od 16.04.do 23.04.2018.godine

Realizacija budžeta MUP-a za period od 23.04. do 29.04.2018.godine

Putni nalozi za službena vozila MUP-a za period od 23.04. do 29.04.2018.godine

Realizacija budžeta MUP-a  za period od 30.04. do 06.05.2018.godine

Putni nalozi za službena vozila MUP-a za period od 30.04. do 06.05.2018.godine
 

 

PARLAMENTARNI IZBORI 2016. GODINE

Realizacija budžeta MUP-a za period od 12.07. do 18.07.2016. godine

Putni nalozi za službena vozila MUP-a za period 12.07. do 19.07.2016. godine

Putni nalozi za službena vozila za period od 12.07.2016. do 22.07.2016. godine

Realizacija budžeta MUP-a za period od 18.07. do 25.07. 2016. godine

Realizacija budžeta MUP-a za period od 25.07. do 01.08.2016. godine

Putni nalozi za službena vozila za period 25.07. do 01.08.2016. godine

Realizacija budžeta MUP-a za period od 01.08. do 07.08.2016.godine

Putni nalozi za službena vozila za period od 01.08. do 08.08.2016.godine

Realizacija budžeta MUP-a za period od 08.08. do 15.08.2016.godine

Putni nalozi za službena vozila za period od 08.08. do 15.08.2016.godine

Realizacija budžeta MUP-a za period od 15.08. do 22.08.2016.godine

Putni nalozi za službena vozila za period od 15.08. do 22.08.2016.godine

Realizacija budžeta MUP-a za period od 22.08. do 29.08.2016.godine

Putni nalozi za službena vozila za period od 22.08. do 29.08.2016.godine

Realizacija budžeta MUP-a za period od 29.08. do 04.09.2016.godine

Putni nalozi za službena vozila za period od 29.08. do 05.09.2016.godine

Realizacija budžeta MUP-a za period od 05.09. do 11.09.2016.godine

Putni nalozi za službena vozila za period od 05.09. do 12.09.2016.godine

Realizacija budžeta MUP-a za period od 12.09. do 19.09.2016.godine

Putni nalozi za službena vozila za period od 12.09. do 19.09.2016.godine

Realizacija budžeta MUP-a za period od 19.09. do 26.09.2016.godine

Putni nalozi za službena vozila za period od 19.09. do 26.09.2016.godine

Realizacija budžeta MUP-a za period od 26.09. do 03.10.2016.godine

Putni nalozi za službena vozila za period od 26.09. do 03.10.2016.godine

Realizacija budžeta MUP-a za period od 03.10. do 10.10.2016.godine

Putni nalozi za službena vozila za period od 03.10. do 10.10.2016.godine

Realizacija budžeta MUP-a za period od 10.10. do 17.10.2016.godine

Putni nalozi za službena vozila za period od 10.10. do 17.10.2016.godine

Realizacija budžeta MUP-a za period od 17.10.do 24.10.2016.godine

Realizacija budžeta MUP-a za period od 24.10. do 30.10.2016.godine

Realizacija budžeta MUP-a za period od 31.10. do 07.11.2016.godine

Realizacija budžeta MUP-a za period od 07.11. do 14.11.2016.godine

Realizacija budžeta MUP-a za period od 14.11. do 16.11.2016.godine