Питајте Министарство

КАБИНЕТ

 

МУП

мр Драган Пејановић

државни секретар

национални координатор за борбу против насилног екстремизма

национални координатор за НАТО

МУП

Весна Брајовић


секретарка Министарства унутрашњих послова
МУП

Ивана Ђ. Ковачевић

шефица Кабинета

МУП  
Сафет Кораћ

генерални директор Директората за стратешко-развојне послове
МУП  
доц.др Данило Ћупић

генерални директор Директората за надзор
МУП


Миланка Баковић

генерална директорица Директората за грађанска стања и личне исправе

МУП


Мирсад Мулић


генерални директор Директората за ванредне ситуације

МУП  
Тања Остојић

генерална директорица Директората за међународну сарадњу и европске интеграције
МУП  
Милан Аџић

начелник Одјељења за унутрашњу контролу полиције
МУП Милан Пауновић

начелник Одјељења за интегрисано управљање границом


Зора Чизмовић


начелница Одјељења за заштиту података о личности и слободан приступ информацијама

МУП


Рамиза Ђечевић


начелница Одјељења за унутрашњу ревизију


Татјана Дробњак


начелница Центра за информационо комуникационе  технологије, информациону безбједност и системе техничког надзора

МУП


Соња Радоњић


начелница Службе за кадровске и правне послове

МУП

Радмила Јакшић

начелница Службе за финансијске, опште и помоћне послове