Питајте Министарство

КАБИНЕТ

 

МУП

мр Драган Пејановић

државни секретар

национални координатор за НАТО

МУП

Весна Брајовић


секретарка Министарства унутрашњих послова


МУП


Миланка Баковић

генерална директорица Директората за грађанска стања и личне исправе

МУП


Мирсад Мулић


генерални директор Директората за ванредне ситуације

МУП  
Тања Остојић

генерална директорица Директората за међународну сарадњу и европске интеграције
МУП  
Милан Аџић

начелник Одјељења за унутрашњу контролу полиције
МУП Милан Пауновић

начелник Одјељења за интегрисано управљање границом


Зора Чизмовић


начелница Одјељења за заштиту података о личности и слободан приступ информацијама

МУП


Рамиза Ђечевић


начелница Одјељења за унутрашњу ревизију


Татјана Дробњак


начелница Центра за информационо комуникационе  технологије, информациону безбједност и системе техничког надзора

МУП


Соња Радоњић


начелница Службе за кадровске и правне послове