Pitajte Ministarstvo

VESNA BRAJOVIĆ, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova

Tel: 020 224 236
e-mail: sekretar@mup.gov.me