Pitajte Ministarstvo

SONJA RADONJIĆ, načelnica Službe za ljudske resurse i kadrovske poslove

MUP
Rođena 11.08.1966. godine u Bijelom Polju, Crna Gora.

Osnovnu školu i Gimnaziju završila u Podgorici, kao nosilac diplome „LUČA“.

Diplomirala na Pravnom fakultetu u Podgorici 1989.godine.

Položila pravosudni ispit pred Komisijom Ministarstva pravde RCG u Podgorici.

Položila advokatski ispit pred Komisijom Advokatske komore CG.

Završila obuku za arbitra (Certifikat of Attendance).


Radno iskustvo:

Pravničko iskustvo sticala radeći kao sudijski pripravnik i stručni saradnik u Osnovnom sudu u i u Sudu za prekršaje u Danilovgradu u periodu od 1990. do 1995.godine.

Od 1995. do 2006. godine radila na poslovima koordinatora i ovlašćenog službenika za vođenje prekršajnog postupka u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Od 2006. do 2007.godine, u Upravi policije, na poslovima predsjednika Disciplinske komisije Uprave policije.

Od 2007. do 2014.godine, obavljala poslove rukovodioca i predsjednika Grupe za utvrđivanje disciplinske i materijalne odgovornosti u Mup-Upravi policije.

Od 2014.godine do maja 2016.godine koordinator u Birou za kadrovske i pravne poslove.

Od maja 2016.do 01.03. 2017.godine šefica Biroa za praćenje obuka i procesa profesionalnog razvoja i napredovanja.

Dana 01.03.2017.godina raspoređena na radno mjesto načelnice Službe za ljudske resurse i kadrovske poslove.

Pored radnog angažmana u MUP-u, aktivno učestvuje u radu Sindikata Uprave policije, kao pravni zastupnik.

Predsjednica je Statutarnog odbora Uprave policije i član Statutarne komisije Saveza Samostalnog Sindikata Crne Gore.


Služi se engleskim jezikom.

Udata, majka Filipa i Viktora.

Tel: 020 244 962
e-mail: sonja.radonjic@mup.gov.me