Pitajte Ministarstvo

RAMIZA ĐEČEVIĆ , načelnica Odjeljenja za unutrašnju reviziju u Ministarstvu unutrašnjih poslova

 MUP

 

 

Rođena u Bijelom Polju.

Osnovnu školu i gimnaziju završila u Beranama. Dobitnica diplome Luča 1 u osnovnoj školi i gimnaziji.

Ekonomski fakultet u Podgorici.

 

 Radni staž:

Radni angažman započela u SOUR Industrijaimport Podgorica 1983.godine

Napredovanje u karijeri:

-samostalni referent u Službi plana i analize u SOUR Industrijaimport,

-šef računovodstva DOO Automont,

-finansijski direktor u DOO Automont.

Od 2003 do 2011.godine vlasnik privatne agencije za poslove konsaltinga,računovodstva i revizije.

Od 01.09.2011.godine zaposlena u Odjeljenju za unutrašnju reviziju ministarstva unutrašnjih poslova.

Stručno usavršavanje:

-licenca ovlašćenog računovođe izdata od Instituta računovođa i revizora Jugoslavije

-CIPFA međunarodni sertifikat za ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru

- sertifikat eksterne ocjene rada interne revizije

Znanje stranih jezika:

-ruski jezik –aktivno znanje

-engleski-osnovni

 

Udata, majka dva sina, Adnana, specijaliste primijenjenog računarstva i Dževada, diplomiranog inžinjera elektronike.

 

Kontakt:
ramiza.djecevic@mup.gov.me

Telefon 020-243-994