Pitajte Ministarstvo

MILANKA BAKOVIĆ, generalna direktorica Direktorata za građanska stanja i lične isprave

Tel: 020 225 341
e-mail: milanka.bakovic@mup.gov.me