Pitajte Ministarstvo

MILAN PAUNOVIĆ, načelnik Odjeljenja za integrisano upravljanje granicom

Predsjednik Komisije za obavljanje poslova razgraničenja i utvrđivanja državne granice, određivanje graničnih prelaza, utvrđivanje režima pograničnog saobraćaja sa susjednim državama i sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom (Komisija za granicu)


MUP
Rođen 1958. godine, Velika – Plav.
Oženjen, otac dvoje djece.


Obrazovanje

Osnovna škola „Vukašin Radunović“‚ – Berane
Srednja škola unutrašnjih poslova „Pane Đukić‚“ – S. Kamenica, 1973 – 1977 godine, stipendista Republičkog sekretarijata unutrašnjih poslova Crne Gore.
Visoko obrazovanje – VAKoV – Beograd i Sarajevo, stipendista Republičkog sekretarijata unutrašnjih poslova Crne Gore, 1978-1982 god.Stručno usavršavanje:

- Više sertifikata SAD-a, institucija zemalja EU i DCAF-a, u oblasti bezbjednosti, graničnog menadžmenta, azila, stranaca, viza i migracija


Radno iskustvo:

- 1977 – 1978 milicionar u Stanici milicije za pogranične poslove Aerodrom Tivat
- 1982 - 1986 komandir Specijalne jedinice MUP-a
- 1986 – 1990 načelnik Odjeljenja za odbrambene pripreme
- 1990 – 1991 zamjenik načelnika Uprave milicije
- 1991 – 1992 pomoćnik ministra narodne odbrane u Vladi Republike Crne Gore
- 1992 – 1993 načelnik Uprave milicije
- 1993 – 1996 načelnik Odjeljenja za odbrambene pripreme
- 1996 – 1998 rukovodilac Sektora policije u CB Podgorica
- 1998 (dec. 97.g. – april 98. g.) načelnik Uprave policije
- 1998 – 2001 načelnik Centra bezbjednosti Podgorica
- 2001 – 2003 načelnik Odjeljenja za pogranične poslove i strane u Upravi policije
- 2003 - 2005 načelnik Uprave za državnu granicu i pogranične poslove (prvi šef Granične policije)
- 2006 – 2008 savjetnik ministra unutrašnjih poslova za granicu
- od 2009.godine, načelnik Službe za integrisano upravljanje granicom i Odjeljenja za integrisano upravljanje granicom

Objavljeni radovi:

• Priručnik za obuku pripadnika aktivnog i rezervnog sastava Ministarstva unutrašnjih poslova (CIP CNB RCG „Đorđe Crnojević“ – Cetinje ISBN 86-305-0245-2),1995.god.
• Bezbjednosni aspekti borbe protiv ilegalne migracije i trgovine ljudima (časopis „SECURITAS“ – BiH 2003. god.)
• Sistem granične bezbjednosti Crne Gore u procesu evropskih integracija
• Infrastruktura i tehnika na kopnenim graničnim prelazima (časopis Perjanik 2008. god.) i dr.
• Policija i ljudska prava
• Paunovići pod Čakorom 2012.godine
• Ugovor o državnoj granici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine 2015. godine, CIP – Nacionalna biblioteka CG, Cetinje ISBN 978-9940-9610-1-5
• Sporazum o državnoj granici između Crne Gore i Republike Kosovo, CIP – Nacionalna biblioteka CG, Cetinje ISBN 978-9940-9610-2-2

U svom dosadašnjem radu više puta nagrađivan i pohvaljivan:
- Zlatni sat 1977. godine, poklon ministra unutrašnjih poslova Čagorovića, za uspjeh u Srednjoj policijskoj školi, prvi po rangu
- Medalja zasluga za narod 1986. godine, za uspješno rukovođenje Specijalnom jedinicom
- Srebrenjak sa likom Sv. Vasilija Ostroškog za rukoviđenje Upravom policije 1998. godine
- Zlatnik sa likom Petra II Petrovića Njegoša, povodom Dana MUP-a 2002. godine, najbolji službenik Uprave policije
- Orden za zasluge u oblasti odbrane i bezbjednosti prvog stepena 2003. godine
- Plaketa KFOR-a 2005. godine
- Plaketa Misije EU Pameca, 2008. godine