Pitajte Ministarstvo

MILAN ADŽIĆ, načelnik Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije

 MUP
Rođen 1969.godine u Podgorici.
Osnovnu i srednju školu završio u Podgorici, kao nosilac diplome „Luča“.
Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, sa prosječnom ocjenom 8,48.

Profesionalno iskustvo:
Radni odnos zasnovao u Ministarstvu unutrašnjih poslova 15.12.1997.godine, kao pripravnik u Sektoru policije Centra bezbjednosti Podgorica.
■ Samostalni inspektor - pomoćnik komandira za prekršajnu preventivu u Stanici policije Odjeljenja bezbjednosti Cetinje (16.12.1998. – 15.02.2000.godine)
■ Viši inspektor – komandir Stanice policije Odjeljenja bezbjednosti Cetinje (15.02.2000. – 31.03.2003.godine)
■ Viši inspektor I klase za unutrašnju kontrolu u Odjeljenju za unutrašnju kontrolu i kontrolu zakonitosti primjene ovlašćenja (01.04.2003. – 30.09.2007.godine)
■ Viši policijski komesar I klase za kontrolu zakonitosti primjene ovlašćenja u Odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije (01.10.2007. – 31.07.2010.godine)
■ Glavni policijski komesar za kontrolu zakonitosti primjene ovlašćenja - koordinator u Odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije (01.08.2010. – 31.07.2014.godine)
■ Glavni policijski inspektor za kontrolu zakonitosti primjene policijskih ovlašćenja u Odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije (01.08.2014. – 20.03.2017.godine).


Usavršavanje u struci:
U dosadašnjem periodu završio veći broj obuka i seminara u zemlji, učestvovao u nekoliko studijskih posjeta jedinicama unutrašnjih kontrola u inostranstvu, kao i na regionalnim konferencijama jedinica za unutrašnju kontrolu policije, među kojima su najznačajnije:
● Kurs za rukovodni sastav stanica policije
– Bečići - Budva, 2000.godine
● Učešće na III Regionalnoj konferenciji jedinica za profesionalne standarde
(unutrašnju kontrolu), u organizaciji USDOJ – ICITAP i FMUP BiH
– Sarajevo, 2004.godine
● Studijska posjeta Generalnom inspektoratu francuske nacionalne policije (IGPN)
– Pariz, 2004.godine
● Studijska posjeta Odjeljenju za unutrašnju kontrolu MUP-a Slovenije
– Ljubljana, 2005.godine
● Studijska posjeta MUP-u Belgije – Tijelu za monitoring rada policije (Commitee P) – Brisel, 2006.godine
● Seminar na temu ''Prijavljivanje i vođenje istraga korupcije u policiji'',
u organizaciji Misije OSCE u Crnoj Gori – Bečići - Budva, 2007.godine
● Studijska posjeta Direkciji Inspektorat MUP-a Bugarske
– Sofija, 2008.godine
● Učešće na 5.Regionalnom centralnoevropskom forumu službi za unutrašnju kontrolu – Valbandon, Hrvatska, 2009.godine
● Učešće na Regionalnoj konferenciji jedinica unutrašnje kontrole policije zemalja jugoistočne Evrope – Bečići - Budva, 2009.godine
● Seminar i obuka na temu ''Borba protiv korupcije–Analiza rizika i Plan integriteta'',
u organizaciji Misije OSCE u Crnoj Gori – Podgorica, 2012.godine


Član Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija (Vlada Crne Gore) i Komisije za periodično preispitivanje tajnosti podataka (MUP).

Povremeno angažovan kao predavač – spoljni saradnik na Policijskoj akademiji u Danilovgradu (Predmet: Policijski poslovi i ovlašćenja, Tema: Kontrola rada policije).

Oženjen, otac dvoje djece.


Kontakt:
Tel.: 020 247 588

e-mailunutrasnjakontrola@mup.gov.me