Pitajte Ministarstvo

KABINET

 

Biro za odnose s javnošću  

Rade Milošević

državni sekretar za kontrolu rada policije
Biro za odnose s javnošću
Zoran Miljanić

državni sekretar
MUP
Jelena Maraš

šefica kabineta
MUP

Vesna Brajović


sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova
MUP


Milanka Baković

generalna direktorica Direktorata za građanska stanja i lične isprave

MUP


Mirsad Mulić


generalni direktor Direktorata za vanredne situacije

MUP  
Tanja Ostojić

generalna direktorica Direktorata za međunarodnu saradnju i evropske integracije
MUP  
Milan Adžić

načelnik Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije
MUP Milan Paunović

načelnik Odjeljenja za integrisano upravljanje granicom


Zora Čizmović


načelnica Odjeljenja za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama

MUP


Ramiza Đečević


načelnica Odjeljenja za unutrašnju reviziju


Tatjana Drobnjak


načelnica Centra za informaciono komunikacione  tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora

MUP


Sonja Radonjić


načelnica Službe za kadrovske i pravne poslove

MUP


Aleksandar Aleksić

načelnik Službe za finansijske, opšte i pomoćne poslove