Pitajte Ministarstvo

KABINET

 

Biro za odnose s javnošću  

Rade Milošević

državni sekretar za kontrolu rada policije
Biro za odnose s javnošću
Zoran Miljanić

državni sekretar
MUP
Jelena Maraš

šefica kabineta
MUP

Vesna Brajović


sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova
MUP


Milanka Baković

generalna direktorica Direktorata za građanska stanja i lične isprave

MUP


Mirsad Mulić


generalni direktor Direktorata za vanredne situacije


 MUP  
Milan Adžić

načelnik Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije
MUP Milan Paunović

načelnik Odjeljenja za integrisano upravljanje granicom


Zora Čizmović


načelnica Odjeljenja za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama

MUP


Ramiza Đečević


načelnica Odjeljenja za unutrašnju reviziju


Tatjana Drobnjak


načelnica Centra za informaciono komunikacione  tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora

MUP


Sonja Radonjić


načelnica Službe za kadrovske i pravne poslove

MUP


Aleksandar Aleksić

načelnik Službe za finansijske, opšte i pomoćne poslove