Pitajte Ministarstvo

KABINET

 

MUP

mr Dragan Pejanović

državni sekretar

nacionalni koordinator za borbu protiv nasilnog ekstremizma

nacionalni koordinator za NATO

MUP

Vesna Brajović


sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova
MUP

Ivana Đ. Kovačević

šefica Kabineta

MUP  
Safet Korać

generalni direktor Direktorata za strateško-razvojne poslove
MUP  
doc.dr Danilo Ćupić

generalni direktor Direktorata za nadzor
MUP


Milanka Baković

generalna direktorica Direktorata za građanska stanja i lične isprave

MUP


Mirsad Mulić


generalni direktor Direktorata za vanredne situacije

MUP  
Tanja Ostojić

generalna direktorica Direktorata za međunarodnu saradnju i evropske integracije
MUP  
Milan Adžić

načelnik Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije
MUP Milan Paunović

načelnik Odjeljenja za integrisano upravljanje granicom


Zora Čizmović


načelnica Odjeljenja za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama

MUP


Ramiza Đečević


načelnica Odjeljenja za unutrašnju reviziju


Tatjana Drobnjak


načelnica Centra za informaciono komunikacione  tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora

MUP


Sonja Radonjić


načelnica Službe za kadrovske i pravne poslove

MUP

Radmila Jakšić

načelnica Službe za finansijske, opšte i pomoćne poslove