Мања слова Већа слова РСС

Питајте Министарство

У Одјељењу за борбу против трговине људима  врше се послови који се односе на: предлагање активности надлежних тијела државне управе међународних и невладиних организација, успостављање односа и остваривање сарадње домаћих и међународних субјеката, у циљу стварања ефикасних механизама за борбу против трговине људима, презентовање резултата који се остварују на плану борбе против трговине људима у Црној Гори кроз учешће на разним међународним и домаћим скуповима, примјену међународних прописа, конвенција и споразума из области борбе против трговине људима, покретање иницијатива за усклађивање домаћег законодавства са међународним стандардима у овој области, као и други послови из дјелокруга Одјељења.