Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

U Odjeljenju za borbu protiv trgovine ljudima  vrše se poslovi koji se odnose na: predlaganje aktivnosti nadležnih tijela državne uprave međunarodnih i nevladinih organizacija, uspostavljanje odnosa i ostvarivanje saradnje domaćih i međunarodnih subjekata, u cilju stvaranja efikasnih mehanizama za borbu protiv trgovine ljudima, prezentovanje rezultata koji se ostvaruju na planu borbe protiv trgovine ljudima u Crnoj Gori kroz učešće na raznim međunarodnim i domaćim skupovima, primjenu međunarodnih propisa, konvencija i sporazuma iz oblasti borbe protiv trgovine ljudima, pokretanje inicijativa za usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti, kao i drugi poslovi iz djelokruga Odjeljenja.