Питајте Министарство

Јавне расправе

28.10.2020.

Позив за јавну расправу о Нацрту Стратегије о миграцијама и реинтеграцији повратника у Црној Гори, за период 2021-2025. године, с Акционим планом за 2021. и 2022. годину

На основу члана 15 став 1 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист ЦГ", бр. 41/2018), Министарство унутрашњих послова даје на јавну расправу Нацрт Стратегије о миграцијама и реинтеграцији повратника у Црној Гори, за период 2021-2025. године, с Акционим планом за 2021. и 2022. годину...

22.09.2020.

Листа НВО које нијесу доставиле уредну и потпуну пријаву по конкурсу бр. 39-215/20-12568/1 од 5.08.2020. године „СТОП ТРГОВИНИ ЉУДИМА“

У складу са чланом 32 г став 2 Закона о невладиним организацијама (Сл.лист ЦГ, , бр.39/11 и 37/17) Комисија за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у области заштите и промовисања људских и мањинских права, објављује Листу невладиних организација које нису доставиле уредну и потпуну пријаву по конкурсу бр. 39-215/20-12568/1 од 5.08.2020. године „СТОП ТРГОВИНИ ЉУДИМА“...

18.09.2020.

Извјештај о јавној расправи о Нацрту закона о оружју Црне Горе

У складу са чланом 18 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист ЦГ" 41/2018), Министарство унутрашњих послова обављује извјештај о јавној расправи...

10.09.2020.

Листа представника НВО предложених у Координационом тијелу за праћење имплементације Стратегије за борбу против трговине људима 2019-2024.г.

На основу члана 8 став 1 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спроводењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ", број 41/18), а у складу са поновљеним Јавним позивом за предлагање представника/це невладине организације за члана Координационог тијела за праћење имплементације Стратегије за борбу против трговине људима 2019-2024. година, Министарство унутрашњих послова објављује листу представника НВО предложених у Координационом тијелу за праћење имплементације Стратегије за борбу против трговине људима 2019-2024.године који испуњавају услове из поновљеног Јавног позива Министарства унутрашњих послова од 20.08.2020.године...

07.09.2020.

Позив за јавну расправу о Нацрту националног плана заштите и спашавања од клизишта и одрона

На основу Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, број 41/18), Министарство унутрашњих послова даје на јавну расправу Нацрт Националног плана заштите и спашавања од клизишта и одрона и упућује и јавни позив...

07.09.2020.

Позив за јавну расправу о Нацрту националног плана заштите и спашавања од хемијских и биолошких ризика

На основу Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, број 41/18), Министарство унутрашњих послова даје на јавну расправу Нацрт Националног плана заштите и спашавања од хемијских и биолошких ризика и упућује јавни позив...

01.09.2020.

Листа представника НВО које су испуниле услове из поновљеног Јавног позива МУП-а од 07.08.2020.године

На основу члана 8 став 1 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спроводењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ", број 41/18), а у складу са Поновљеним Јавним позивом за предлагање представника/це невладине организације у Тиму за формалну идентификацију жртава трговине људима, Министарство унутрашњих послова објављује листу представника НВО које су испуниле услове из поновљеног Јавног позива Министарства унутрашњих послова од 07.08.2020. године, у Тиму за формалну идентификацију жртава трговине људима...

20.08.2020.

Поновљени јавни позив за предлагање представника/це невладиних организација за члана/чланицу Координационог тијела за праћење имплементације Стратегије за борбу против трговине људима 2019-2024. године

У складу са чланом 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија (“Службени лист ЦГ” 41/2018), Министарство унутрашњих послова објављује поновљени јавни позив...

07.08.2020.

Поновљени јавни позив за предлагање представника/це невладине организације у Тиму за формалну идентификацију жртава трговине људима

У складу са чланом 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија (“Службени лист ЦГ” 41/2018), Министарство унутрашњих послова објављује поновљени јавни позив за предлагање представника/це невладине организације у Тиму за формалну идентификацију жртава трговине људима.

05.08.2020.

Јавни позив за предлагање три кандидата/ткиње за чланове/ице Групе експерата за борбу против трговине људима (ГРЕТА)

Комитет министара Савјета Европе је 24. октобра 2013. године усвојио Резолуцију ЦМ/Рес(2013)28 о правилима за избор чланова Групе експерата за борбу против трговине људима (ГРЕТА). У складу са овом резолуцијом државе потписнице Конвенције Савјета Европе о борби против трговине људима су позване да поднесу кандидатуре за ГРЕТА-у, за не више од три кандидата/ткиње који испуњавају захтјеве наведене у правилима ове Резолуције. Сходно наведеном, Министарство унутрашњих послова позива заинтересоване предстванике/це академске заједнице, цивилног друштва и професионалце који се баве питањима из области које се односе на борбу против трговине људима да учествују у процесу избора три кандидата/киње за чланове/це Групе екперата за борбу против трговине људима (ГРЕТА).