Питајте Министарство

Јавне расправе

18.01.2021.

Листа представника НВО које су испуниле услове за члана Савјета за за транспарентност рада МУП-а

Министарство унутрашњих послова, у складу са чланом 8 став 1 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија (“Службени лист ЦГ” број 41/18), објављује листу представника НВО...

15.01.2021.

Јавни позив за подношење предлога за додјелу награда и признања

Министарство унутрашњих послова – Комисија за спровођење поступка додјеле награда и признања, у складу са Правилником о начину и поступку додјеле награда и признања учесницима заштите и спашавања („Службени лист Црне Горе”, број 8/18) покреће поступак додјеле награда и признања и упућује јавни позив за подношење предлога за додјелу награда и признања учесницима заштите и спашавања за остварене посебне заслуге у развоју система заштите и спашавања и исказану личну пожртвованост у спровођењу заштите и спашавања становништва и материјалних добара...

31.12.2020.

Позив за јавну расправу о Нацрту Закона о унутрашњим пословима

На основу чл. 15 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија (“Службени лист ЦГ” 41/2018), Министарство унутрашњих послова даје на јавну расправу...

30.12.2020.

Јавни позив за предлагање представника/це НВО за члана Савјета за транспарентност рада МУП-а

Министарство унутрашњих послова, у складу са чланом 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист ЦГ" број 41/18), објављује јавни позив...

28.12.2020.

Јавни позив за предлагање представника/це НВО за члана радне групе за израду Предлога закона о измјенама и допунама Закона о регистрима пребивалишта и боравишта

У складу са чланом 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија (“Службени лист ЦГ” број 41/18), Министарство унутрашњих послова објављује јавни позив за предлагање представника/це невладине организације за члана радне групе за израду Предлога закона о измјенама и допунама Закона о регистрима пребивалишта и боравишта...

20.11.2020.

Одлука о расподјели средстава за финансирање пројеката/програма невладиних организација у области заштите и промовисања људских и мањинских права за 2020. годину.

Комисија Министарства унутрашњих послова за расподјелу средстава за финансирање пројеката/програма невладиних организација, на основу члана 32ж став 1 Закона о невладиним организацијама („Службени лист ЦГ, бр.39/11 и 37/17), а у вези са Јавним конкурсом 39 Број: 215/20-12568/1 „СТОП ТРГОВИНИ ЉУДИМА“, објављеним дана 5. августа 2020. године, у поступку одлучивања о расподјели средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2020. години у области заштите и промовисања људских и мањинских права, доноси одлуку...

20.11.2020.

Извјештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту стратегије о миграцијама и реинтеграцији повратника у Црној Гори, за период 2021-2025.године, с Акционим планом за 2021. и 2022.годину

Министарство унутрашњих послова објављује Извјештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту стратегије о миграцијама и реинтеграцији повратника у Црној Гори, за период 2021-2025.године...

28.10.2020.

Позив за јавну расправу о Нацрту Стратегије о миграцијама и реинтеграцији повратника у Црној Гори, за период 2021-2025. године, с Акционим планом за 2021. и 2022. годину

На основу члана 15 став 1 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист ЦГ", бр. 41/2018), Министарство унутрашњих послова даје на јавну расправу Нацрт Стратегије о миграцијама и реинтеграцији повратника у Црној Гори, за период 2021-2025. године, с Акционим планом за 2021. и 2022. годину...

22.09.2020.

Листа НВО које нијесу доставиле уредну и потпуну пријаву по конкурсу бр. 39-215/20-12568/1 од 5.08.2020. године „СТОП ТРГОВИНИ ЉУДИМА“

У складу са чланом 32 г став 2 Закона о невладиним организацијама (Сл.лист ЦГ, , бр.39/11 и 37/17) Комисија за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у области заштите и промовисања људских и мањинских права, објављује Листу невладиних организација које нису доставиле уредну и потпуну пријаву по конкурсу бр. 39-215/20-12568/1 од 5.08.2020. године „СТОП ТРГОВИНИ ЉУДИМА“...

18.09.2020.

Извјештај о јавној расправи о Нацрту закона о оружју Црне Горе

У складу са чланом 18 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист ЦГ" 41/2018), Министарство унутрашњих послова обављује извјештај о јавној расправи...