Pitajte Ministarstvo

Javne rasprave

22.09.2020.

Lista NVO koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu po konkursu br. 39-215/20-12568/1 od 5.08.2020. godine „STOP TRGOVINI LJUDIMA“

U skladu sa članom 32 g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama (Sl.list CG, , br.39/11 i 37/17) Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, objavljuje Listu nevladinih organizacija koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu po konkursu br. 39-215/20-12568/1 od 5.08.2020. godine „STOP TRGOVINI LJUDIMA“...

18.09.2020.

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o oružju Crne Gore

U skladu sa članom 18 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG" 41/2018), Ministarstvo unutrašnjih poslova obavljuje izvještaj o javnoj raspravi...

10.09.2020.

Lista predstavnika NVO predloženih u Koordinacionom tijelu za praćenje implementacije Strategije za borbu protiv trgovine ljudima 2019-2024.g.

Na osnovu člana 8 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovodenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG", broj 41/18), a u skladu sa ponovljenim Javnim pozivom za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Strategije za borbu protiv trgovine ljudima 2019-2024. godina, Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje listu predstavnika NVO predloženih u Koordinacionom tijelu za praćenje implementacije Strategije za borbu protiv trgovine ljudima 2019-2024.godine koji ispunjavaju uslove iz ponovljenog Javnog poziva Ministarstva unutrašnjih poslova od 20.08.2020.godine...

07.09.2020.

Poziv za javnu raspravu o Nacrtu nacionalnog plana zaštite i spašavanja od klizišta i odrona

Na osnovu Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo unutrašnjih poslova daje na javnu raspravu Nacrt Nacionalnog plana zaštite i spašavanja od klizišta i odrona i upućuje i javni poziv...

07.09.2020.

Poziv za javnu raspravu o Nacrtu nacionalnog plana zaštite i spašavanja od hemijskih i bioloških rizika

Na osnovu Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo unutrašnjih poslova daje na javnu raspravu Nacrt Nacionalnog plana zaštite i spašavanja od hemijskih i bioloških rizika i upućuje javni poziv...

01.09.2020.

Lista predstavnika NVO koje su ispunile uslove iz ponovljenog Javnog poziva MUP-a od 07.08.2020.godine

Na osnovu člana 8 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovodenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG", broj 41/18), a u skladu sa Ponovljenim Javnim pozivom za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Timu za formalnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima, Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje listu predstavnika NVO koje su ispunile uslove iz ponovljenog Javnog poziva Ministarstva unutrašnjih poslova od 07.08.2020. godine, u Timu za formalnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima...

20.08.2020.

Ponovljeni javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladinih organizacija za člana/članicu Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Strategije za borbu protiv trgovine ljudima 2019-2024. godine

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG” 41/2018), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje ponovljeni javni poziv...

07.08.2020.

Ponovljeni javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Timu za formalnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG” 41/2018), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje ponovljeni javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Timu za formalnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima.

05.08.2020.

Javni poziv za predlaganje tri kandidata/tkinje za članove/ice Grupe eksperata za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA)

Komitet ministara Savjeta Evrope je 24. oktobra 2013. godine usvojio Rezoluciju CM/Res(2013)28 o pravilima za izbor članova Grupe eksperata za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA). U skladu sa ovom rezolucijom države potpisnice Konvencije Savjeta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima su pozvane da podnesu kandidature za GRETA-u, za ne više od tri kandidata/tkinje koji ispunjavaju zahtjeve navedene u pravilima ove Rezolucije. Shodno navedenom, Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva zainteresovane predstvanike/ce akademske zajednice, civilnog društva i profesionalce koji se bave pitanjima iz oblasti koje se odnose na borbu protiv trgovine ljudima da učestvuju u procesu izbora tri kandidata/kinje za članove/ce Grupe ekperata za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA).

05.08.2020.

Javni konkurs “STOP TRGOVINI LJUDIMA!“ za finansiranje projekata /programa NVO u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u 2020. godini

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini („Službeni list CG“, broj 57/19) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite I promovisanja ljudskih i manjinskih prava u 2020. godini Ministarstva unutrašnjih poslova objavljuje javni konkurs