Manja slova Veća slova RSSPitajte Ministarstvo

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22
Podgorica
Crna Gora

 

 

KONTAKT TELEFONI

 
 

 


KABINET MINISTRA

Tel: 020 241 590
Fax: 020 246 779
e-mail: kabinet@mup.gov.me

ŠEFICA KABINETA

Jelena Maraš

Tel: 020/224-504
e-mail: jelena.maras@up.gov.me

 

DRŽAVNI SEKRETARI

Rade Milošević

Tel: 020 225 206
Fax: 020 242 052

e-mail: rade.milosevic@mup.gov.me

            drzavni.sekretar@mup.gov.me

Zoran Miljanić

Tel: 020 224 222

e-mail: zoran.miljanic@mup.gov.me


SEKRETARKA MINISTARSTVA 

Vesna Brajović

Tel: 020 224 236

DIREKTORAT ZA STRATEŠKO-RAZVOJNE POSLOVE

Tel: 020 242 749

Direkcija za razvoj policije i normativne poslove

Hermin Šabotić

Tel: 020 242 883
e-mail: hermin.sabotic@mup.gov.me

Direkcija za strateško planiranje

Remzija AdemovićDirekcija za obuke i stručno usavršavanjeDIREKTORAT ZA BEZBJEDNOSNE POSLOVE I NADZOR

Tel: 020 224 222

Direkcija za bezbjednosne poslove i nadzor nad radom Uprave policije


Vojin Rondović


Tel: 020 224 222
e-mail: vojin.rondovic@mup.gov.me

Odsjek za bezbjednosno-zaštitne poslove


Odsjek za praćenje realizacije strategija i preporuka

Milena Pajović

Tel: 020 224 222
e-mail: milena.pajovic@mup.gov.me


Odsjek za drugostepeni upravni postupak

Azra Cama

e-mail: azra.cama@mup.gov.meDirekcija za nadzor u oblasti zaštite lica imovine i detektivske djelatnosti

Veselin Rmuš

Tel: 020 247 130
e-mail: veselin.rmus@mup.gov.me

Direkcija za nadzor u oblasti sprečavanja pranja novca, finansiranja terorizma i međunarodnih restriktivnih mjera


DIREKTORAT ZA GRAĐANSKA STANJA I LIČNE ISPRAVE


Tel:  020 225 341
e-mail:
upravno.mup@mup.gov.me

Direkcija za lične isprave i prebivalište

Tel: 020 225 341Direkcija za vozače, vozila i oružje

načelnica Mira Radović

Tel: 020 224 017

e-mail:  sektorup@t-com.me

Direkcija za državljanstvo

načelnik Miroslav Zeković

Tel: 020 243 190


Direkcija za strance, migracije i readmisiju

načelnik Dragan Dašić

Tel: 020 245 663

e-mail: dragan.dasic@mup.gov.me

Direkcija za azil

načelnica Marija Raičković

e-mail: marija.raickovic@mup.gov.me
Direkcija za prihvat stranaca koji traže međunarodnu zaštitu 

načelnica mr Irena Rakočević

Tel: 020 818 287
e-mail: irena.rakocevic@mup.gov.me
              socijalniazil@mup.gov.me

Odsjek za prihvat stranaca koji traže međunarodnu zaštitu-Spuž

Odsjek za prihvat stranaca koji traže međunarodnu zaštitu-BožajDirekcija za integraciju stranaca sa odobrenom međunarodnom zaštitom i reintegraciju povratnika po readmisiji

načelnica Dragica Vučinić

Tel: 020 241 075
e-mail: d.vucinic@mup.gov.me

          integracija.reintegracija@mup.gov.me

Odsjek za integraciju stranaca sa odobrenom međunarodnom zaštitom

Odsjek za reintegraciju povratnika po readmisiji

 

JEDINICE ZA GRAĐANSKA STANJA I LIČNE ISPRAVE

- Područna jedinica Podgorica

 načelnica Milanka Baković

Tel: 020-241-196

Filijala Golubovci
šefica Stoja Pejović
020/873-868

Filijala Tuzi
šefica Suzana Drešević
020/875-160

Filijala Cetinje
šefica Olivera Krivokapić
041/235-400

Filijala Kolašin
šefica Verica Aničić
020/864-584

Filijala Danilovgrad
šefica Sanja Joksimović
020/812-656


- Područna jedinica Nikšić  

   Zoran Bigović

  Tel: 040 213 101

Filijala Plužine
040/271-130
Filijala Šavnik
040/266-138


- Područna jedinica Bar

  načelnica Zorica Đerković

   Tel: 030 312 235

Filijala Budva
šef Goran Boreta
033/451-675

Filijala Ulcinj
šef Naser Resulbegović
030/412-612

- Područna jedinica Herceg Novi

  Vid Medojević

  Tel: 031 322 548

Filijala Kotor
šefica Slavica Kovačević
Tel:032/325-641

Filijala Tivat
šefica Karolina Vučinović
Tel: 032/672-434

- Područna jedinica Berane 

   načelnik Radosav Obradović

  Tel: 051 233 335

Filijala Rožaje
šef Nedžad Adrović
Tel:051/274-409

Filijala Andrijevica
šef Radisav Vulević
Tel: 051/243-222 , 244-092

Filijala Plav i Filijala Gusinje
šef Jugoslav Krdžić
Tel: 051/252-767

Filijala Petnjica
šef Esad Zverotić
051/248-092- Područna jedinica Bijelo Polje

  Dragan Šćepanović

  Tel: 050 432 070

Filijala Mojkovac
šef Zoran Miletić
Tel:050/472-141

- Područna jedinica Pljevlja 

  Miomir Borović

  Tel: 052 232 017

 Filijala Žabljak

Tel:052/361-349

DIREKTORAT ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJETel: 020 481 801
Fax: 020-481-833
e-mail: vanredne.mup@mup.gov.me; mup.emergency@t-com.me

- Direkcija za civilnu zaštitu i humanitarnu pomoć

načelnik mr Ljuban Tmušić

Tel: 020 481 816,

Odsjek za civilnu zaštitu

Odsjek za smanjenje rizika od katastrofa

- Direkcija za preventivne poslove

načelnica mr Sandra Racković

Tel: 020 481 805
e-mail: sandra.rackovic@mup.gov.me; mup.emergency.prev@t-com.me

Odsjek za upravljanje prirodnim katastrofama i tehničko-tehnološkim rizicima

šefica Odsjeka Vesna Burić

Tel: 020 481 824
e-mail: mup.emergency.risks@t-com.me

Odsjek za promet i prevoz opasnih materija i kontrolu tehničke dokumentacije
 
šef Odsjeka Dejan Marunović

Tel: 020 481 825
e-mail: dejan.marunovic@mup.gov.me; mup.emergency.prev@t-com.me

- Direkcija za operativne poslove

načelnik Radomir Šćepanović

Tel: 020-481-803
e-mail: radomir.scepanovic@mup.gov.me; mup.emergency.op@t-com.me

Odsjek za obuku i operativne aktivnosti

šef Odsjeka Milan Radović

Tel: 020-481-829
e-mail: milan.s.radovic@mup.gov.me; mup.emergency.op@t-com.me

Odsjek za neeksplodirana ubojna sredstva (NUS)

šef Odsjeka Milovan Joksimović

Tel: 020-481-822

Odsjek za koordinaciju međunarodne pomoći i saradnje i implementaciju projekata

šefica Odsjeka Zorica Marković

Tel: 020-481-815

Direkcija 112-operativno-komunikacioni centar 112

Načelnik mr Danilo Miljević

Tel: 020 481 806
e-mail: danilo.miljevic@mup.gov.me; mup.emergency.112@t-com.me

- Direkcija – avio-helikopterska jedinica

načelnica Milica Abramović

Tel: 020 244 009; 020-653-057; 020-256-614; 020-653-056
e-mail: milicaabramovic@t-com.me

- Direkcija za inspekcijski nadzor

Inspektor I Sreten Roganović

Tel: 031 348 408
e-mail: mup.emergency.hn@t-com.me

PODRUČNE JEDINICE ZA VANREDNE SITUACIJE

- Područna jedinica Podgorica za teritoriju Glavnog grada Podgorica, Prijestonice Cetinje, i opština Danilovgrad, Kolašin i Tuzi

načelnik Zoran Perović
 
Tel: 020-481-809
e-mail: zoran.perovic@mup.gov.me

- Područna jedinica Nikšića za teritorije opština Nikšić, Šavnik i Plužine

načelnik Niko Rojević

Tel: 040 212 352;
Fax: 040 212 562
e-mail: niko.rojevic@mup.gov.me

- Područna jedinica Bijelo Polje za teritorije opština Bijelo Polje i Mojkovac

načelnica Elifa Erović

Tel: 050 484 880; 050 484 881; 050 484 882;
Tel/fax: 050 484 883
e-mail: elifa.erovic@mup.gov.me; mup.emergency.bp@t-com.me

- Područna jedinica Berane za teritorije opština Berane, Rožaje, Andrijevica ,Plav, Petnjica i Gusinje

načelnica Denisa Nurković

Tel: 051 232 866
Tel/fax: 051 231 097
e-mail: denisa.nurkovic@mup.gov.me; mup.emergency.ba@t-com.me

- Područna jedinica Pljevlja za teritorije opština Pljevlja i Žabljak

načelnik Muamer Amer Hadžalić


Tel: 052 321 322
Tel/fax: 052 321 316
e-mail: mup.emergency.pv@t-com.me

- Područna jedinica Bar za teritorije opština Bar, Ulcinj i Budva

načelnica mr Pera Pavlica Dragišić

Tel: 030 313 542
Fax: 030 313 910
e-mail: pjbar@t-com.me

- Područna jedinica Herceg Novi za teritorije opština Herceg Novi, Kotor i Tivat

načelnica Lidija Petrone Kolar

Tel: 031 348 502
Tel/fax: 031 348 504
e-mail: mup.emergency.hn@t-com.meDIREKTORAT ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I EVROPSKE INTEGRACIJE

e-mail: dmsei@mup.gov.me


Tel: 020 241 954
Fax: 020 242 416

Direkcija za međunarodnu saradnju


Tel: 020 225 278
Fax: 020 242 416

Direkcija za evropske integracije i koordinaciju pretpristupne podrške EU

Tel: 020 225 278
Fax: 020 242 416

 

ODJELJENJE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIĈNOSTI I SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA


načelnica Zora Čizmović

Tel:  020 243 998
e-mail: : zora.cizmovic@mup.gov.me


ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU KONTROLU POLICIJE

načelnik Milan Adžić

Tel:  020 247 588

e-mail: unutrasnjakontrola@mup.gov.me


ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

 

načelnica - viši unutrašnji revizor Ramiza Đečević


Tel: 020 243 994
e-mail: ramiza.djecevic@mup.gov.meODJELJENJE ZA INTEGRISANO UPRAVLJANJE GRANICOM

 

načelnik Milan Paunović

 

Tel: 020 242 340
e-mail: sluzbaibm@mup.gov.me

           sluzbaiugigp@t-com.meODJELJENJE ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA

 

 

e-mail: antitrafiking@t-com.me

            tijana.sukovic@mup.gov.me

 

ODJELJENJE ZA UPRAVLJANJE OBJEKTIMA I GRANIČNIM PRELAZIMA

 

ODJELJENJE ZA KOORDINACIJU I NADZOR U OBLASTI KRITIČNE INFRASTRUKTURESLUŽBA ZA KADROVSKE  I PRAVNE POSLOVE

načelnica Sonja Radonjić


Tel: 020 225 074
e-mail: sonja.radonjic@mup.gov.me

Biro za kadrovske poslove


šefica Biljana Leovac

Tel:  241 400
e-mail:  biljana.leovac@mup.gov.me

Biro za pravne poslove

 

šefica Mirsada Crnovršanin

 

Tel: 020 241 400

e-mail: mirsada.crnovrsanin@mup.gov.meSLUŽBA ZA INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE, INFORMACIONU BEZBJEDNOST I SISTEME TEHNIČKOG NADZORA

Daro Bečanović

Tel: 020 224 159; 020 415 275

Fax: 020 415 140

e-mail: sit@mup.gov.me

 

Tel: 020 224 159


Biro za sistemsko tehnološke poslove, informacionu bezbjednost i kriptozaštitu

Biro  za projektovanje, integraciju i aplikativnu podršku

darko.simonovic@mup.gov.me

Biro za projektovanje i implementaciju sistema tehničkog nadzora i personalizaciju dokumenata

Biro za logistiku i održavanje


SLUŽBA ZA FINANSIJSKE, OPŠTE I POMOĆNE POSLOVE

 

načelnik Aleksandar Aleksić

Tel: 020 246 917

e-mail: aleksandar.aleksic@mup.gov.me


Biro za finansijske i računovodstvene poslove

 

šefica Nada Janjušević

Tel: 020 225 441

e-mail: nada.janjusevic@mup.gov.me

 

Biro za javne nabavke

 

šef Zoran Milić

Tel: 020 241 967

e-mail: zoran.milic@mup.gov.me

 

Biro za kancelarijske poslove i arhivsku djelatnost

 

šefica Dragica Krivokapić
Tel:020 247 913
e-mail: dragica.krivokapic@mup.gov.me


Biro za evi
denciju i čuvanje tajnih podataka

šefica Nada Vukmirović
Tel: 020 247 913
e-mail: nada.vukmirovic@mup.gov.me

 

Biro za imovinsko stambene poslove

šefica Mirjana Raonić
Tel: 020 241 425
e-mail: mirjana.raonic@mup.gov.me

Biro za smještaj, ishranu i motorna vozila

šefica Dragica Vučinić
Tel:020 241 425Biro za zdravstvenu zaštitu

šefica Ljiljana Marković